Odpravnina ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi

Avtor: Romana Tomc Lampič, Združenje delodajalcev Slovenije | Objava: 12.09.2006

Kaj je odpravnina in kakšno vlogo ima? Predstavljamo pregled različnih »scenarijev« in vidikov odpravnine − zaradi poslovnega razloga, razloga nesposobnosti ali zaradi operativnih razlogov.Ob prenehanju pogodbe o zaposlitve so delavci v nekaterih primerih upravičeni do izplačila denarnega nadomestila - odpravnine. Za to možnost se lahko dogovorijo v pogodbi o zaposlitvi ali pa jim pravico do izplačila daje zakon. Nekatere vrste odpravnin so z vidika davčne zakonodaje in zakonodaje s področja prispevkov za socialno varnost obravnavane ugodneje kot druge. To pomeni, da se ob izpolnjevanju predpisanih pogojev ne vštevajo v davčno osnovo in od njih ni treba obračunavati in plačati prispevkov. Posebno obravnavo v Zakonu o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh-1) in Zakonu o prispevkih za socialno varnost (v nadaljevanju ZPSV) imajo odpravnine, ki so izplačane v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR).

V tem članku se bomo omejili na odpravnine, izplačane zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi:
- zaradi poslovnega razloga ali
- zaradi razloga nesposobnosti ali
- zaradi operativnih razlogov.

Definicija in vloga odpravnine 
 
Odpravnina pomeni enkratno izplačilo ob prenehanju delovnega razmerja zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Bistveno pri tem je, da ne gre za sporazumno prekinitev ampak za prekinitev iz razlogov na strani delodajalca. Namen odpravnine je zagotoviti odpuščenemu delavcu določeno socialno varnost ob prehodu v brezposelnost. Hkrati odpravnina pomeni odmeno za dotedanje delo pri delodajalcu. Na to kaže že dejstvo, da je delodajalec ni dolžan izplačati, če to varstvo zagotovi delavcu na drug način: z ustrezno zaposlitvijo pri drugem delodajalcu ali z dokupom delovne dobe (na podlagi katerega lahko delavec uveljavlja pravice iz pokojninskega ali drugega obveznega zavarovanja). Z uvedbo obveznega izplačila odpravnine ob določenih pogojih je zakonodajalec želel doseči porazdelitev bremena v zvezi s presežnimi delavci med delavce, delodajalce in državo. (1)

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *