Odpravnina ob upokojitvi

Avtor: Lidija Robnik | Objava: 10.09.2013


Imamo zaposlenega, ki se bo upokojil v naslednjih mesecih. V njegovi pogodbi o zaposlitvi je dogovorjeno, da dobi odpravnino v neto vrednosti 5.000 evrov. Ali je potrebno razliko nad neobdavčeno odpravnino obrutiti in če, kako izračunamo količnik obrutenja?

 

132. člen ZDR-1 določa, da delavcu ob upokojitvi pripada odpravnina v višini dveh povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje.

 

Do odpravnine delavec nima pravice v primeru, če se po prenehanju pogodbe o zaposlitvi zaradi upokojitve ponovno zaposli. Če se delavec delno upokoji, ima pri delodajalcu, pri katerem mu je prenehala pogodba o zaposlitvi in je sklenil novo za krajši delovni čas, pravico do odpravnine v sorazmernem delu. Delavec, ki je delal krajši delovni čas in je bil pri njem zaposlen vsaj 5 let, ima v primeru upokojitve pravico do odpravnine sorazmerno delovnemu času, za katerega je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi. To ne velja v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas.

 

Delavec ni upravičen do odpravnine, če ima pravico do odpravnine zaradi odpovedi delodajalca zaradi poslovnih razlogov ali nesposobnosti in če je delodajalec zanj financiral dokup pokojninske dobe. Če je znesek te odpravnine oziroma znesek za dokup pokojninske dobe nižji od zneska odpravnine, ki bi mu pripadla ob upokojitvi, je delavec upravičen do izplačila razlike.

 

Primer: Povprečna plača zaposlenega za zadnje tri mesece je 2.500 evrov, povprečna bruto plača v Republiki Sloveniji pa 1.520 evrov. Zaposlenemu pripadata dve povprečni plači - tisti, ki sta zanj ugodnejši. Povprečna stopnja dohodnine je 29-odstotna.

 

Izračun: 2.500 EUR x 2 = 5.000 EUR

Razlika: 5.000 EUR - 4.063 EUR (davčno priznana odpravnina) = 937 EUR

 

Če delavcu izplačamo odpravnino v višini 5.000 evrov, moramo od razlike, ki presega ta znesek, obračunati dohodnino in prispevke delojemalca (22,1 %) in prispevke delodajalca (16,1 %) - 7. točka 1. odstavka 44. člena Zdoh-2. Razlika znaša 937 evrov. Če je z zaposlenim dogovorjeno, da bo prejel odpravnino 5.000 evrov v neto vrednosti je potrebno razliko vzeti kot neto izplačilo in jo obrutiti ter izračunati dohodnino in ustrezne prispevke, kar vse plača delodajalec.

 

Obrutenje razlike:

Obračun prispevkov delojemalca: 937 EUR x 22,1/100 = 207 EUR

Osnova za dohodnino: 937 EUR - 207 EUR = 730 EUR

Obračun dohodnine: 730 EUR x 29/100 = 211,70 EUR

Neto vrednost razlike: 937 EUR - 207 EUR - 211,70 EUR = 518,30 EUR

Količnik obrutenja: ((207 EUR + 211,70 EUR/518,30) + 1) = EUR = 1,80783330117

937 EUR x 1,80783330117 = 1.693,94 EUR x 22,1/100 = 374,36 EUR - prispevki delojemalca

(1.693,94 EUR - 374,36 EUR) = 1.319,58 EUR x 29/100 = 382,68 EUR dohodnina

1.693,94 EUR x 16,1/100 = 272,72 EUR - prispevki delodajalca

 

 


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *