Odvzem obrtnega dovoljenja

Avtor: | Objava: 10.05.2002Pogoji, na podlagi katerih Obrtna zbornica odvzame obrtno dovoljenje in opravi izbris iz obrtnega registra, so:
- fizična ali pravna oseba ne izpolnjuje pogojev za pridobitev obrtnega dovoljenja (9. člen Obrtnega zakona),
- fizična ali pravna oseba deluje v nasprotju z obrtnim dovoljenjem,
- fizična oseba ni vpisana v imenik samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma je iz njega izbrisana ali pa je pravna oseba izbrisana iz sodnega registra.

Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 SIT se kaznuje pravna oseba, ki opravlja dejavnost brez obrtnega dovoljenja in brez vpisa v obrtni register, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo najmanj 80.000 SIT.Fizična oseba, ki stori ta prekršek, se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 600.000 SIT.

VELJAVNOST:
Od 30.05.2002 dalje.

PRAVNI VIR:
Zakon o spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona (UL RS 42/2002)
Obrtni zakon (UL RS 50/94, 36/2002, 61/2000)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *