Odvzem obrtnega dovoljenja

Avtor: | Objava: 17.05.2004Pravilnik o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru določa poleg pogojev za izdajo, tudi pogoje za odvzem obrtnega dovoljenja.  
 
Obrtna zbornica lahko samostojnemu podjetniku, fizični osebi ali pravni osebi (v nadaljevanju: obrtniku) odvzame obrtno dovoljenje in obrtnika izbriše iz registra v naslednjih primerih:
- če dejavnost, ki jo opravlja, ni obrtna dejavnost;
- če ne izpolnjuje pogojev, ki jih predpisuje Obrtni zakon;
- če opravlja dejavnost v nasprotju z obrtnim dovoljenjem;
- če fizična oseba sploh ni vpisana v vpisnik samostojnih podjetnikov ali je iz njega izbrisana, ali če je pravna oseba izbrisana iz sodnega registra;
- če ga zapusti nosilec obrtne dejavnosti in ga obrtnik v 6 mesecih ne nadomesti;
- če mu inšpekcijski organ trajno prepove opravljati dejavnost;
- če častno razsodišče ali Obrtna zbornica Slovenije ugotovi hujšo kršite dobrih poslovnih običajev;
- če inšpekcijski ali strokovni organi ugotovijo nestrokovnost pri opravljanju dejavnosti. 

Obrtna zbornica izda odločbo o odvzemu obrtnega dovoljenja in izbrisu iz obrtnega registra, hkrati pa obrtnika pozove, da ji vrne odločbo o obrtnem dovoljenju in obrtno dovoljenje. O odvzemu obrtnega dovoljenja in izbrisu iz registra Obrtna zbornica obvesti tudi Tržni inšpektorat Republike Slovenije, Davčno upravo Republike Slovenije ter AJPES. 
 
VELJAVNOST:
Od 8.5.2004. 
 
PRAVNI VIR:
Pravilnik o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru (UL RS 51/2004)
Obrtni zakon (UL RS 50/94, 36/2000, 61/2000, 42/2002, 31/2003, 18/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *