Odvzem vzorcev blaga za potrebe davčnega organa

Avtor: | Objava: 01.12.2004Pravilnik o odvzemu vzorcev blaga za potrebe davčnega nadzora je sprejet zaradi potreb davčnega nadzora in sicer na osnovi Zakona o davčnem postopku in Zakona o davčni službi. Pravilnik predpisuje tako ravnanje davčnega organa, ki odvzema vzorce blaga za potrebe davčnega nadzora, kot tudi ravnanje zavezanca za oddajo teh vzorcev. 

Davčni organ mora na primeren način, ki pa ni obvezno pisen, obvestiti zavezanca za davek ali njegovega pooblaščenca, da se bodo odvzemali vzorci blaga za analizo oziroma preiskavo.  

Vzorce vzame organ sam ali pa to odredi zavezancu za davek, ki to izvede ob prisotnosti pooblaščene osebe. O odvzemu vzorca se naredi zapisnik v treh izvodih.
 
 
Za občutljivo blago se lahko vzorci vzamejo ob prisotnosti pooblaščene osebe davčnega organa v drugih primernih prostorih. 
 
Zavezanec je dolžan pri jemanju vzorcev nuditi vso pomoč. Če jo odkloni, določi davčni organ nov rok, v katerem mora izpolniti svoje obveznosti. Če tudi v tem primeru ne izpolni zahtev, se določi strokovno usposobljeno osebo, ki na stroške in riziko zavezanca odvzame vzorce. 
 
O blagu s posebnimi tehničnimi lastnostmi, ki potrebuje za pregledovanje posebej usposobljene osebe, mora zavezanec obvestiti davčni organ, ki določi zavezancu rok, v katerem mora zagotoviti posebej usposobljeno osebo.  
 
Pravilnik predvideva odvzem dveh vzorcev, od katerega se da enega v analizo, drugega pa se hrani (kontrolni vzorec). Določa tudi količino odvzetega vzorca za posamezne vrste blaga. 

Po opravljeni analizi se vzorci na zahtevo in stroške zavezanca vrnejo le-temu, če pa vračila vzorcev ne zahteva, jih davčni organ uniči ali pa shrani

Če zavezanec opusti potrebno pomoč davčnemu organu oziroma ovira nadzor, za to tudi ustrezno odgovarja. 
 
VELJAVNOST:
Od 1.1.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o odvzemu vzorcev blaga za potrebe davčnega nadzora (UL RS 124/2004)
Zakon o davčnem postopku (UL RS 54/2004, 57/2004, 109/2004)
Zakon o davčni službi (UL RS 57/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *