Oglaševanje tobačnih izdelkov in sponzoriranje s strani podjetij, ki se ukvarjajo s prodajo tobačnih izdelkov

Avtor: | Objava: 22.11.2005Organizator prireditve namerava del finančnih sredstev zbrati tudi s sponzoriranjem. Eden od sponzorjev se ukvarja s prodajo tobačnih izdelkov. Kaj je potrebno upoštevati pri takšni obliki sponzoriranja? 

V zvezi z omejevanjem tobačnih izdelkov na območju Republike Slovenije že od leta 1996 velja Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov, ki:
- določa ukrepe za omejevanje uporabe tobačnih izdelkov in ukrepe za preprečevanje njihovih škodljivih vplivov na zdravje;
- ureja vprašanje najvišje dovoljene vsebnosti škodljivih sestavin tobačnih izdelkov;
- določa ukrepe za zmanjševanje uporabe tobačnih izdelkov, način informiranja o tobačnih izdelkih in nadzor nad njegovim izvajanjem. 

Zaradi poznanih škodljivih učinkov tobaka in tobačnih izdelkov, zakonodaja poskuša v čim večji meri preprečevati njihovo uporabo. Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov se je v času od njegovega sprejema pa do danes večkrat spremenil. Njegova zadnja sprememba je posledica implementacije Direktive 2003/33/ES o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o oglaševanju in sponzorstvu tobačnih izdelkov. Direktiva je namenjena:
- zagotovitvi prostega pretoka zadevnih medijev in s tem povezanih storitev (tisk in druge tiskane publikacije, radijske oddaje, storitve informacijske družbe, sponzorstvo, vključno z brezplačnim razdeljevanjem tobačnih izdelkov) ter
- odstranjevanju ovir pri delovanju notranjega trga.  

V skladu z navedeno direktivo Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov v celoti prepoveduje njihovo oglaševanje, sponzoriranje športnih, kulturnih in drugih javnih dogodkov s strani tobačne industrije in veletrgovine ter brezplačno razdeljevanje tobačnih izdelkov na javnem mestu in na javnih prostorih. Poudariti velja, da se za oglaševanje ne šteje objavljanje podatkov o kakovosti in drugih lastnostih tobaka in tobačnih izdelkov v strokovnih revijah, ki so namenjene obveščanju proizvajalcev in prodajalcev teh izdelkov. 

Za oglaševanje in promocijo tobaka se šteje
vsakršno posredno ali neposredno komercialno sporočanje, priporočanje ali dejanje s ciljem, učinkom ali mogočim učinkom promocije tobačnih izdelkov ali uporabe tobaka.  

Kot sponzoriranje dogodka, dejavnosti ali posameznika pa se šteje vsakršna posredna ali neposredna oblika prispevka ali kakršenkoli dogodek oziroma dejavnost posameznika s ciljem, učinkom ali mogočim učinkom promocije tobačnih izdelkov ali uporabe tobaka. 
 
Po dosedaj veljavnem zakonu je bilo pod določenimi pogoji dovoljeno obveščanje potrošnikov o novih tobačnih izdelkih, ki imajo zmanjšano vsebnost katrana ali nikotina za 10 ali več odstotkov od istovrstnih izdelkov, ki so že v prodaji in imajo najnižjo vsebnost katrana in nikotina. Po novem pa se prepoveduje vsakršno oglaševanje in promocija tobaka, sponzoriranje dogodka, dejavnosti ali posameznika. Še posebej je izpostavljena prepoved oglaševanja in promocija tobaka preko storitev informacijske družbe, ki z razvojem elektronskih komunikacij omogoča nove možnosti oziroma oblike sporočanja. Prepoved se torej nanaša na vse možne oblike in način posrednega in neposrednega komercialnega sporočanja, priporočanja ali dejanja, ki ima ali bi lahko imel za posledico promocijo tobačnih izdelkov ali promocijo uporabe tobaka. Enako se prepoved nanaša na sponzoriranje, ki pomeni vsako obliko prispevka za kakršenkoli dogodek, dejavnost ali posameznika, ki ima ali bi lahko imel za posledico promocijo tobačnega izdelka oziroma njegove uporabe.  
 
Oglaševanje tobaka in tobačnih izdelkov je izjemoma in pod določenimi pogoji dovoljeno le v obliki znaka, ki je zaščiten in ki ne omenja in ne prikazuje tobačnega izdelka, njegove embalaže ali njegove uporabe:
- na priboru za kajenje;
- v in na poslovnih prostorih gospodarskih družb, ki se ukvarjajo s proizvodnjo, distribucijo in prodajo tobačnih izdelkov na debelo v skupni površini do 7 m2 ter
- na zunanjih in notranjih izveskih prodajaln tobačnih izdelkov v skupni površini do 7 m2.

Za kršitelje zakona so predvidene visoke denarne kazni. 

PRAVNI VIR:
Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov
(UL RS 57/96)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *