Omejitev uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov v končnih izdelkih

Avtor: | Objava: 25.01.2005Proizvajalce, ki uporabljajo pri izdelavi proizvodov – predvsem v tekstilni in obutveni panogi ter pri proizvodnji električne in elektronske opreme - nevarne snovi in pripravke, seznanjamo s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah pravilnika o omejitvi dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov.  

Pravilnik je posledica prilagajanja Evropski zakonodaji.  

Določene so omejitve pri uporabi azobarvil
, ki v končnih izdelkih ali njihovih barvanih delih lahko sprostijo enega ali več aromatskih aminov nad določeno vrednostjo. Le teh se ne sme uporabljati v tekstilnih in usnjenih izdelkih, ki lahko kakorkoli pridejo v stik s človeško kožo ali ustno votlino (primeroma so našteti primeri: oblačila, obutev posteljnina, brisače, lasni vložki...). 

Določene nevarne snovi (svinec, živo srebro, ...), ne smejo biti prisotni v elektronski ali električni opremi, ki je navedena v Prilogi 1 k Pravilniku o ravnanju z odpadno električno ali elektronsko opremo, z določenimi izjemami. Le te so opredeljene tako, da je navedena snov in proizvod, ki navedeno snov sme vsebovati. 
 
Pravilnik praviloma začne veljati 26.1.2005, z nekaterimi izjemami, kot npr.:
- omejitve glede vsebnosti niklja v nakitu, ki se vstavlja v prebodene dele telesa, se začne uporabljati 1. septembra 2005,
- omejitve glede uporabe določenih snovi v električni in elektronski opremi pa se začnejo uporabljati 1. julija 2006. 

Zakon o kemikalijah v kazenskih določbah predvideva
globo od 500.000 do 20.000.000 tolarjev za prekršek pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, če ne upošteva prepovedi ali omejitev prometa ali uporabe kemikalij, ki lahko škodijo človeku ali okolju, so na seznamu prepovedanih kemikalij ali so lahko toksični njihovi razgradni produkti. 

VELJAVNOT:
Od 26.1.2005. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o omejitvi dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov
(UL RS 3/2005)
Zakon o kemikalijah (UL RS 110/2003, 47/2004)
Pravilnik o ravnanju z odpadno električno ali elektronsko opremo (UL RS 118/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *