Omejitve obrestne mere pri potrošniških kreditih

Avtor: | Objava: 04.05.2004Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o potrošniških kreditih je pomemben tako za potrošnike, ki se poslužujejo potrošniških kreditov, kot tudi za tiste osebe, ki potrošnikom nudijo možnost nakupa blaga s potrošniškim kreditom.  

Novela zakona določa najvišjo možno efektivno obrestno mero v primeru, kadar potrošniški kredit daje oseba, ki ni banka ali hranilnica.  V tem primeru lahko znaša na dan sklenitve pogodbe efektivna obrestna mera največ 200 % zadnje objavljene povprečne efektivne obrestne mere, ki jo uporabljajo banke in hranilnice.  
 
Povprečne efektivne obrestne mere se bodo objavljale dvakrat letno v Uradnem listu Republike Slovenije in sicer za:
- 6 mesecev za znesek 250.000,00 tolarjev;
- 12 mesecev za znesek 500.000,00 tolarjev;
- 36 mesecev za znesek 1.000.000,00 tolarjev;
- 10 let za znesek 5.000.000,00 tolarjev.

Če je v posamezni kreditni pogodbi določena višja efektivna obrestna mera, se bo štelo, da je dogovorjena obrestna mera nična v tistem delu, ki presega 200 % zadnje objavljene povprečne efektivne obrestne mere, ki jo uporabljajo banke in hranilnice. Torej bo veljalo, kot da sta se stranki dogovorili za obrestno mero v višini 200 % zadnje objavljene povprečne efektivne obrestne mere. 

VELJAVNOST:
Od 7.5.2004. 

PRAVNI VIR:
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o potrošniških kreditih (UL RS 41/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *