Operaterji javnih telefonskih omrežij morajo objavljati informacije o svojih storitvah

Avtor: | Objava: 22.09.2004Uporabnike telefonskih storitev seznanjamo s možnostjo, da pridejo do nekaterih informacij, ki jim morajo biti dostopne glede na določbe Splošnega akta o preglednosti in objavi informacij.  
 
Operaterji javnih telefonskih omrežij oz. javno dostopnih telefonskih storitev morajo javno objaviti naslednje podatke:
- ime in naslov operaterja,
- opis javnih telefonskih storitev, ki jih ponuja. 
 
Ta opis mora vsebovati vse podatke o ponujenih storitvah in sicer:
- kakšen je obseg storitve ter kaj je vključeno v priključnino in mesečno naročnino (npr. pomoč uporabnikom, vzdrževanje, razčlenitev računa, selektivna zapora klicev...);
- standardne cene dostopa do storitve, za uporabo storitve, za vzdrževanje, ki ni vključeno v priključnino, navesti pa mora tudi morebitne popuste pri standardnih cenah ter tarife za morebitne posebne storitve;
- nadomestila in povračila za storitve, ki niso opravljene v skladu z dogovorjeno kakovostjo;
- kakšne storitve vzdrževanja ponuja;
- kakšni so standardni pogodbeni pogoji (čas veljavnosti pogodbe, pogoji za podaljšanje, spremembo ali prekinitev pogodbe);
- mehanizme reševanja sporov;
- informacije o pravicah glede storitev, ki jih operater ponuja (npr. obročno odplačevanje priključnine, zapora določenih izhodnih klicev, prikaz identitete klicočega, možnost razčlenitve računa, …). 

VELJAVNOST:
Od 31.8.2004. 

PRAVNI VIR:
Splošni akt o preglednosti in objavi informacij
(UL RS 96/2004)
Zakon o elektronskih komunikacijah (UL RS 43/2004, 86/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *