Opravljanje dejavnosti v delu stanovanja

Avtor: Emilija Bratož | Objava: 06.10.2008Bodočega samostojnega podjetnika brez zaposlenih zanima, ali lahko začne dejavnost računovodstva in svetovanja v večji sobi svojega stanovanja. 
 
Če želi podjetnik posameznik ali gospodarska družba opravljati gospodarsko dejavnost v zasebnem stanovanju, si mora pridobiti gradbeno in uporabno dovoljenje za spremembo namembnosti stanovanjskih prostorov v poslovni prostor.  

V skladu s pogodbo, ki ureja medsebojna razmerja v zvezi z upravljanjem in rabo večstanovanjske hiše, lahko etažni lastnik stanovanja uporablja svoje stanovanje za opravljanje dovoljene dejavnosti v delu stanovanja, če izpolnjuje predpisane pogoje za opravljanje te dejavnosti, če ta dejavnost ne moti stanovalcev pri mirni rabi stanovanj in ne povzroča čezmerne obremenitve skupnih delov večstanovanjske stavbe.  

Za opravljanje dejavnosti mora etažni lastnik pridobiti soglasja solastnikov, ki imajo več kakor tri četrtine solastniških deležev, vključujoč soglasja etažnih lastnikov vseh posameznih delov, katerih zidovi ali stropi mejijo z njegovo stanovanjsko enoto. Ob začetku opravljanja dejavnosti v delu stanovanja mora etažni lastnik o tem obvestiti upravnika. Pravica opravljati dejavnost v delu stanovanja v primeru prenosa etažne lastnine ne preide na pravnega naslednika. Enako se smiselno ravna tudi v primeru najemnika stanovanja, ki poleg navedenega potrebuje tudi pisno dovoljenje lastnika stanovanja.  

Brez soglasja drugih etažnih lastnikov sme etažni lastnik opraviti izvedbena dela (vzdrževalna dela, spremembe in izboljšave v svojem posameznem delu, če to ne pomeni poslabšanja za drug posamezni del ali skupne dele večstanovanjske stavbe in ne spreminja zunanjega videza večstanovanjske stavbe).  

Etažni lastnik ne potrebuje več dovoljenja upravne enote za opravljanje dejavnosti, če ne gre za spremembo namembnosti stanovanja v skladu s predpisi o graditvi objektov (ZGO-1), in ne za spremembo rabe stanovanja.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *