Opravljanje izpita iz varnosti in zdravja pri delu

Avtor: | Objava: 16.04.2004Podjetnike, ki se ukvarjate z dejavnostjo varnosti in zdravja pri delu, seznanjamo z novim Pravilnikom o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu. Ta pravilnik med drugim določa tudi sistem opravljanja izpitov za delavce, ki opravljajo naloge s področja varnosti in zdravja pri delu. Ti morajo namreč opraviti strokovni izpit, ki je sestavljen iz splošnega in posebnega dela.  
 
Delavec, ki želi opravljati ta izpit, se mora za opravljanje izpita prijaviti pri ministrstvu, pristojnem za upravo in sicer 90 dni pred terminom za opravljanje izpita. Prijavnici je potrebno predložiti dokazila o stopnji in smeri dosežene izobrazbe. 

Kandidat se lahko odloči, da bo opravljal samo splošni del izpita, splošni in posebni del izpita ali pa samo posebni del izpita – odvisno od stopnje in smeri izobrazbe ter delovnih nalog, ki jih na delovnem mestu opravlja. Kandidat z najmanj višjo strokovno izobrazbo tehnične smeri opravlja strokovni izpit iz splošnega in posebnega dela. Kandidat, ki ne izpolnjuje predpisane stopnje in/ali smeri strokovne izobrazbe, opravlja samo splošni del strokovnega izpita. 
 
O času in kraju opravljanja splošnega dela izpita Ministrstvo kandidata obvesti najmanj 7 dni pred dnem opravljanja izpita. Če kandidat brez opravičenega razloga ne pristopi k izpitu, se šteje, da splošnega dela izpita ni opravil.  
 
Kandidatu, ki se je prijavil k opravljanju splošnega in posebnega dela izpita ali pa samo posebnega dela, član izpitne komisije najmanj 60 dni pred datumom izpita določi naslov pisne naloge. Izdelano nalogo mora delavec v treh izvodih predložiti najmanj 15 dni pred datumom izpita.  

Če kandidat uspešno opravi izpit, se mu o tem izda posebno potrdilo. Ministrstvo vodi posebno evidenco izpitov. Vanjo je možno vpogledati pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. 
 
VELJAVNOST:
Od 24.4.2004. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu
(UL RS 35/2004)
Zakon o varnosti in zdravju pri delu (UL RS 56/99, 64/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *