Oprostitev plačila DDV pri uvozu blaga za sejme in razstave

Avtor: | Objava: 28.05.2004Uvoznike obveščamo, da je sprejet Pravilnik o izvajanju 29. člena Zakona o davku na dodano vrednost, ki določa, da so nekatere vrste blaga, namenjene uporabi na sejmih, razstavah in podobnih prireditvah, pri uvozu oproščene plačila DDV.  

V nadaljevanju povzemamo specifikacijo blaga, ki je pri uvozu dejansko oproščeno plačila DDV, kot to navaja omenjeni pravilnik. Oprostitev se ne nanaša na alkoholne pijače, tobak in tobačne izdelke ter goriva in kuriva ter je tudi po obsegu omejena na način, ki ga podrobneje opredeljuje pravilnik o izvajanju 29 člena Zakona o davku na dodano vrednost. 

Pravilnik določa, da je plačila DDV oproščeno naslednje blago, namenjeno uporabi na sejmih ali razstavah:    
- majhni vzorci blaga, proizvedeni izven carinskega območja, namenjeni za razstavljanje na prireditvi;
- blago, uvoženo izključno zato, da se na sejmu ali podobni prireditvi predstavi blago ali delovanje stroja ali aparata;
- različni materiali manjše vrednosti kot so: barve, laki, tapete, ki se porabijo za postavitev, opremljanje in krasitev začasnih stojnic na prireditvi in se popolnoma potrošijo;
- reklamne tiskovine kot so: katalogi, prospekti, ceniki, plakati, koledarji, neokvirjene fotografije in ostali predmeti, ki se brezplačno razdelijo obiskovalcem kot propagandni material na prireditvi.
 
Pravilnik tudi natančno določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati blago, da ga je možno uvrstiti v eno od skupin blaga, namenjenega uporabi na razstavah ali prireditvah.  
 
VELJAVNOST:
Od 15.5.2004. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o izvajanju 29. člena Zakona o davku na dodano vrednost (UL RS 53/2004)
Zakon o davku na dodano vrednost (UL RS 134/2003, 45/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *