Optimirajte davčno bilanco

Avtor: Mojca Kunšek | Objava: 13.09.2007

Kaj morate vedeti že danes, da bo vaša davčna bilanca za leto 2007 optimalna.V skladu z dvanajstim členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) (Uradni list RS, št. 117/2006) je davčna osnova dobiček kot presežek prihodkov nad odhodki pri opravljanju dejavnosti rezidenta in nerezidenta v poslovni enoti v Sloveniji. Kot dobiček se šteje tudi dobiček poslovne enote, ki se pripiše poslovni enoti oziroma za katerega bi se lahko pričakovalo, da bi ga ta poslovna enota imela, če bi bila samostojni zavezanec, ki opravlja enako ali podobno dejavnost ali posle. 

Za ugotavljanje dobička se priznajo prihodki in odhodki, ugotovljeni v izkazu poslovnega izida na podlagi tega zakona in Slovenskih računovodskih standardov (SRS 2006) (Uradni list RS, št. 118/2005, 10/2006).

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *