Osebna odgovornost družbenikov v primeru zlorabe pravne osebe

Avtor: | Objava: 19.01.2004Družbeniki v gospodarskih družbah so fizične ali pravne osebe, ki s svojim premoženjem praviloma ne odgovarjajo za obveznosti gospodarske družbe kot pravne osebe. 

Splošno pravilo je, da gospodarska družba kot pravna oseba odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. To pravilo izključuje osebno odgovornost družbenikov.  

Zakon o gospodarskih družbah pa na tem mestu doda izjemo in s tem zavestno prezre bistvo pravne osebe. Obveznosti pravne osebe v nekaterih primerih prenese na fizične osebe, ki stojijo za njo. To pomeni, da tedaj, ko družbeniki zlorabijo pravno osebo, ti odgovarjajo za obveznosti družbe.  

Zakon take oblike zlorabe pravne osebe s strani družbenikov izrecno navaja:
- družbeniki so družbo kot pravno osebo zlorabili za to, da bi dosegli cilj, ki je zanje kot posameznike prepovedan, ali
- družbeniki so pravno osebo zlorabili za oškodovanje svojih upnikov, ali
- družbeniki so, v nasprotju z zakonom, ravnali s premoženjem pravne osebe kot s svojim lastnim premoženjem, ali
- družbeniki so v svojo korist ali v korist druge osebe zmanjšali premoženje družbe, in so vedeli ali bi morali vedeti, da ta ne bo sposobna poravnati svojih obveznosti tretjim osebam. 

Vsem družbenikom oziroma bodočim družbenikom, ki imate namen ustanoviti oziroma že ustanavljate gospodarske družbe, velja priporočilo, da ne poskušate zlorabljati pravne osebe, katere družbeniki ste. Doleti vas lahko - strokovno imenovani - »spregled pravne osebnosti«, katerega posledica je osebna (finančna in premoženjska) odgovornost za obveznosti družbe. 

PRAVNI VIR:
Zakon o gospodarskih družbah (UL RS 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99, 36/2000, 45/2001, 59/2001, 50/2002, 93/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *