Osebne podatke oseb, s katerimi ste v pogodbenem razmerju, lahko obdelujete tudi brez njihove privolitve

Avtor: | Objava: 05.07.2004Ko v gospodarskih družbah zbirate osebne podatke posameznikov, morate postopati tako, kot to določa Zakon o varstvu osebnih podatkov. Ta dovoljuje zbiranje osebnih podatkov samo s pisno privolitvijo posameznika. Ali obstajajo kljub temu zakonsko določene izjeme na tem področju? 

Kljub zakonski dikciji, da je obdelovanje osebnih podatkov dovoljeno samo s pisno privolitvijo posameznika, pa sam Zakon o varstvu osebnih podatkov glede tega dovoljuje izjemo: pravne in fizične osebe, ki opravljajo javno službo ali dejavnost po Zakonu o gospodarskih družbah, lahko obdelujejo osebne podatke oseb, s katerimi so v pogodbenem razmerju, tudi brez njihove pisne privolitve, pod pogojem, da te podatke potrebujejo za:
izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali
uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja. 

Takih podatkov ni dovoljeno uporabljati izven pogodbenega razmerja, v okviru katerega so bili pridobljeni. Kot to velja za vsako zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, je potrebno tudi tukaj paziti na njihovo skrbno varovanje, da ne bi prišlo do zlorabe s strani tretjih oseb. 

PRAVNI VIR:
Zakon o varstvu osebnih podatkov
(UL RS 59/99, 57/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *