Osnovna pravila elektronskega poslovanja

Avtor: | Objava: 23.01.2004Sodobni čas je v poslovanje podjetij vnesel mnogo novosti, med njimi poslovanje preko elektronskih medijev. Velik del komuniciranja med podjetji že poteka v elektronski obliki. Tako se v elektronski obliki že sklepajo tudi pogodbe, zaradi česar je sploh potrebna velika pazljivost.  
 
Nobenega dvoma ni, da je mogoče pogodbe (razen tistih, za katere zakon zahteva posebne oblike) sklepati tudi v elektronski obliki oz. z izmenjavo elektronske pošte, ne glede na dejstvo ali je ta pošta opremljena z elektronskim žigom ali ne!  

Zato je pomembno poznavanje vsaj nekaterih najosnovnejših pravil elektronskega poslovanja.  
 
KDAJ JE SPOROČILO ODPOSLANO?
Sporočilo je po pravilih o elektronskem poslovanju odposlano takrat, ko vstopi v informacijski sistem izven nadzora pošiljatelja – torej takrat, ko ga pošiljatelj ne more več kontrolirati tako, da bi lahko preprečil njegovo nadaljnjo pot. Vendar je to zgolj zakonska predpostavka. Pogodbeni stranki se glede tega lahko dogovorita tudi drugače.  
 
KDAJ JE SPOROČILO PREJETO?
Kot čas prejema elektronskega sporočila se šteje trenutek, ko elektronsko sporočilo vstopi v prejemnikov informacijski sistem. Prav tako je to zgolj zakonska predpostavka, glede katere se lahko pogodbeni stranki dogovorita drugače.

KAJ POMENI SPOROČILO O PREJEMU ELEKTRONSKEGA SPOROČILA?
Sporočilo o prejemu elektronskega sporočila pomeni dokaz za to, da je prejemnik sporočilo dejansko dobil. V nobenem primeru pa to ne pomeni, da je s tem potrjena tudi vsebina prejetega sporočila oz. to, da je prejeto sporočilo enako poslanemu.  
 
ZAHTEVA ZA ODGOVOR NA ELEKTRONSKO SPOROČILO
Pošiljatelj lahko zahteva oz. se s prejemnikom dogovori za obvezen odgovor na elektronsko sporočilo. V tem primeru se šteje, da sporočilo sploh ni bilo poslano, dokler pošiljatelj ne prejme potrdila o prejemu. 
 
Če je zahteva pošiljatelja, v zvezi s potrdilom o prejemu, vezana na določen rok in v tem roku s strani prejemnika ni odgovora, lahko pošiljatelj prejemnika obvesti o tem, da potrdila ni prejel in obenem določi razumni rok, v katerem mora to potrdilo prejeti. Če potrdila ne prejme niti v tem roku, se že poslano elektronsko sporočilo šteje za neposlano! 
 
PRAVNI VIR:
Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (UL RS 57/2000)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *