Ostrejše zahteve za proizvajalce in prodajalce tobačnih izdelkov

Avtor: | Objava: 10.01.2003Za proizvajalce in prodajalce tobačnih izdelkov je pomemben Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov, ki se prične izvajati s 1. januarjem 2004. S tem datumom se v Republiki Sloveniji in v vseh državah članicah Evropske unije prepoveduje proizvodnja in prodaja cigaret, ki vsebujejo več kot:
- 10 mg katrana na cigareto;
- 1 mg nikotina na cigareto;
- 10 mg ogljikovega monoksida na cigareto.

Od 1. januarja 2007 pa tovrstna prepoved prične veljati tudi za izvoz tobaka in tobačnih izdelkov v druge države.

Poleg omenjene omejitve glede vsebnosti škodljivih snovi, zakon tudi določa, da mora proizvajalec oziroma uvoznik cigaret, za vse cigarete, ki so na trgu v Republiki Sloveniji, najmanj enkrat letno opraviti meritve vsebnosti katrana, nikotina in ogljikovega monoksida. Stroške teh meritev nosi proizvajalec oziroma uvoznik cigaret.

Natančno je določeno tudi, na kakšen način morajo biti na proizvodih označena opozorila ter vsebina in obseg opozorila.

Proizvodov, ki nimajo ustreznih opozoril, se ne sme prodajati. Prodajanje tobačnih izdelkov, ki nimajo ustreznih označb, se kaznuje z denarno kaznijo 500.000 do 8 mio SIT za pravne osebe, podjetniki posamezniki pa z denarno kaznijo od 200.000 do 3 mio.

VELJAVNOST:
Od 29.1.2003

PRAVNI VIR:
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov
(UL RS 119/2002)
Zakon o omejevanju tobačnih izdelkov (UL RS 57/96)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *