Označevanje čebel

Avtor: | Objava: 10.10.2003Čebelarje obveščamo o novem pravilniku o označevanju čebel, ki med drugim določa način označevanja čebeljnjakov.
 
Vsi naseljeni čebelnjaki v Republiki Sloveniji morajo biti označeni s posebno registrsko oznako, ki vsebuje:
- oznako, da gre za čebelnjak
- KMG-MID (identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva) 
- zaporedno številko čebelnjaka.

Čebelnjake označujejo posebni označevalci, ki jih pooblasti priznana rejska organizacija za kranjsko čebelo. Stroške označitve čebelnjaka nosi čebelar.

Čebelnjak mora biti označen najkasneje v roku 30 dni od postavitve, najpozneje pa pred prevozom čebel na pašo

VELJAVNOST:
Od 19.12.2003.
 
PRAVNI VIR:
Pravilnik o označevanju čebel (UL RS 94/2003)
Zakon o živinoreji (UL RS 18/2002, 110/2002, 110/2002) 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *