Označevanje živil, ki niso predpakirana

Avtor: | Objava: 13.04.2004Proizvajalce in ponudnike živil seznanjamo z nekaterimi določbami Pravilnika o splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana. 

Ta pravilnik določa, kako se v prometu označujejo živila, ki niso predpakirana, ali živila, ki so predpakirana za neposredno prodajo (tj. živila, ki jih za prodajo vnaprej pakira trgovec na drobno). 

Označba tega živila mora vsebovati
naslednje sestavine:
- ime, pod katerim se živilo daje v promet,
- ime proizvajalca ali blagovna znamka živila,
- kraj oz. država porekla, če bi izpustitev tega podatka lahko zavedla kupca glede izvora živila,
- pri gotovih jedilih, ki so hitro pokvarljiva, je treba navesti rok uporabnosti,
- druge podatke, če tako zahtevajo predpisi za posamezne vrste živil. 
 
Označba živila mora biti v slovenskem jeziku, dobro vidna, neizbrisna in čitljiva. Označba se mora nahajati na živilu ali neposredno ob njem. 

Živila morajo biti ustrezno označena od 31.5.2004 dalje.  

VELJAVNOST:
Od 9.4.2004. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana
(UL RS 28/2004)
Zakon o kmetijstvu (UL RS 54/2000, 52/2002, 58/2002)
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil (UL RS 52/2000, 42/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *