Označevanje živilskih proizvodov na način, ki ne zavaja potrošnikov

Avtor: | Objava: 10.10.2003Proizvajalci in prodajalci živilskih proizvodov morate biti pri označevanju predpakiranih živilskih proizvodov še posebej pozorni, da ne boste imeli težav z inšpekcijo. Kako zadostiti zakonskim in hkrati inšpekcijskim zahtevam? Predvsem tako, da z oznakami na živilih ne zavajate potrošnikov! 

Pravilnik o splošnem označevanju predpakiranih živil izrecno določa, kako morajo biti označena predpakirana živila, ki jih dajete v promet, ter predpisuje obvezno vsebino oznak. Pri tem pa je bistveno, da označbe živil ne zavajajo potrošnikov.  

Označevanje živil je zavajujoče takrat:
- kadar potrošniku sporoča zavajujoče informacije glede osnovnih lastnosti živila (izvor, količina, rok rajanja, namen uporabe, ipd.),
- kadar poudarja kot posebno lastnost živila takšno lastnost, ki jo imajo vsa tovrstna živila ali kadar živilu pripisuje lastnost, ki je v resnici nima. Še posebej je prepovedano živilom pripisovati zdravilne učinke

Prepoved zavajujočega označevanja živil ne velja le za njihovo prodajo, temveč tudi za oglaševanje živil. Upoštevati pa je potrebno, da so lahko - poleg same vsebine označbe - zavajujoče tudi oblika, videz, embalaža ter drugi elementi predstavljanja živila. Tako je npr. lahko kot zavajajoče šteti primeri, ko se živila predstavljajo na način da živila lahko odpravljajo določene bolezenske težave, zdravijo, … ipd. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o splošnem označevanju predpakiranih živil
(UL RS 71/2000, 3/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *