Označevanje hranilne vrednosti živil

Avtor: | Objava: 22.11.2004Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o označevanju hranilne vrednosti živil je pomemben predvsem za proizvajalce živil za končnega potrošnika.  

Omenjeni pravilnik določa spremembo in dopolnitev Pravilnika za označevanje hranilne vrednosti živil in sicer tako, da dopolnjuje 8. člen pravilnika, ki določa energijsko vrednost živila z uporabo faktorjev pretvorbe. Spremenjeni pravilnik kot snov, ki jo je pri energijski vrednosti živila potrebno specificirati, dodaja še različne oblike salatrima, za katere velja vrednost 25 kJ/g oz. 6 kcal/g.  

Sicer je stari pravilnik nespremenjen in določa zahteve za označevanje in vrsto podatkov o hranilni vrednosti živil, ki so namenjene končnemu potrošniku. Uporablja se tudi za živila, ki so namenjena oskrbi restavracij, bolnišnic, menz in ostalih obratov javne prehrane ter označevanju hranilnih vrednosti živil za posebne prehranske namene. Ne uporablja pa se za označevanje mineralnih vod, vod na splošno in ostalih dodatkov prehrani. 

VELJAVNOST:
12.11.2004. 

PRAVNI VIR:
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o označevanju hranilne vrednosti živil (UL RS 121/2004)
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (UL RS 52/2000)
Pravilnik o označevanju hranilne vrednosti živil (UL RS 60/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *