Označevanje in registracija drobnice

Avtor: | Objava: 10.05.2003V Sloveniji je kar lepo število rejcev drobnice. Njim je namenjen tudi nedavno sprejet Pravilnik o registraciji in označevanju drobnice.
 
Drobnica v Republiki Sloveniji mora biti individualno označena z ušesno znamko v levem ušesu, imeti pa mora tudi urejeno dokumentacijo za ugotavljanje istovetnosti.
 
Skupina drobnice, ki je vzrejena na istem gospodarstvu in se prevaža v skupini, pa je lahko označena s skupinsko ušesno znamko. Evidenco rejnih živali vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano.
 
Drobnico lahko označi imetnik sam ali pa označevalec. Če označuje živali imetnik, mora podatke o vsaki označeni živali najkasneje v 8 dneh sporočiti pooblaščeni organizaciji. Ob označevanju živali je potrebno izdelati tudi potrdilo o označitvi, iz katerega morajo biti razvidni predvsem naslednji podatki:
- identifikacijska številka živali,
- vrsta in pasma živali,
- spol živali,
- datum rojstva živali (če je znan),
- identifikacijska številka matere živali (če je znana),
- identifikacijsko številko očeta živali (če je znan),
- ime in naslov oziroma firmo in sedež imetnika živali oziroma KMG-MID,
- identifikacijo označevalca (če ta ni imetnik živali),- datum označitve živali in
- podpis označevalca živali.
 
V Slovenijo se lahko uvaža le drobnica, ki je individualno ali skupinsko označena skladno s tem pravilnikom, iz oznake pa mora biti razvidno, iz katere države izvira drobnica in kje je bila vzrejena.
 
VELJAVNOST:
Od 17.4.2003
 
PRAVNI VIR:
Zakon o veterinarstvu (UL RS 33/2001, 110/2002)
Zakon o živinoreji (UL RS 18/2002)
Zakon o kmetijstvu (UL RS 54/2000, 52/2002, 58/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *