Označevanje nevarnih snovi

Avtor: | Objava: 10.12.2002Vse pravne in fizične osebe, ki razvrščajo, pakirajo in označujejo nevarne snovi, morajo biti pozorne na nove zahteve za označevanje teh nevarnih snovi.

V promet se lahko dajejo samo nevarne snovi, kjer so na embalaži navedeni:
- kemijsko ime nevarne snovi,
- ime, polni naslov in telefon pravne ali fizične osebe, ki daje nevarno snov v promet v RS,
- grafični znak za nevarnost, črkovni znak za nevarnost (ni obvezen, je priporočljiv), napis za opozarjanje na nevarnost,
- standardna opozorila R,
- standardna obvestila S,
- označba po EC,
- nominalna količina snovi v pakiranju, če je namenjena splošni uporabi.

Snovi, ki še niso popolnoma preizkušene, se lahko dajo v promet le izjemoma, na embalaži pa mora biti viden in neizbrisen napis: »Pozor - snov še ni popolnoma preizkušena«. Ta snov se lahko daje v promet le pod pogoji, ki so določeni v prijavi nove snovi.

Natančno je predpisana tudi velikost ter druge lastnosti etikete, na kateri so navedeni vsi našteti podatki.

VELJAVNOST:
Od 12.12.2002

PRAVNI VIR:
Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi
(UL RS 101/2002)
Zakon o kemikalijah (UL RS 36/99)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *