Označevanje patentov

Avtor: Dušan Borštar | Objava: 08.05.2012Med brskanjem po eni od podatkovnih baz smo naleteli na dva enaka patenta, samo da je imel eden številko EP 1 234 567 A1, drugi pa EP 1 234 567 B1. V enem je kot prijavitelj vpisana družba A, v drugem pa družba B. Kako je sploh mogoče da A in B dobita patent in izključno pravico za isti izum?
 
V resnici ne gre za dva patenta za isti izum. Ko je družba A prijavila svoj izum, je bila po 18 mesecih prijava objavljena pod številko EP 1 234 567 A1. Z oznako A za številko patentni uradi običajno označujejo objavljene prijave. Ko je bil patent podeljen, je prejel številko EP 1 234 567 B1. Medtem je bila prijava zaradi spremembe lastništva patenta prenesena z družbe A na družbo B, zato je nosilec oziroma lastnik podeljenega patenta zdaj družba B. Pogosto naletimo tudi na dokumente z oznako A2 ali A3, kar še vedno pomeni prijavo, ki je bila objavljena, na primer, skupaj s poročilom o poizvedbi in citirano relevantno patentno literaturo, ali pa je znova objavljena iz drugih razlogov, na primer zaradi popravkov. Podobno lahko naletimo na dokumente z oznako B2, B3, ... B9, ki pa se nanašajo na poznejše vnovične objave podeljenih patentov, na primer zaradi spremenjenega obsega patentnega varstva zaradi vloženega ugovora ali zaradi zahteve za zožitev patentnega varstva, ko jo poda sam imetnik podeljenega patenta.
 
V splošnem je označevanje patentnih prijav in patentov po svetu precej različno, vendar države vsaj glede omenjenih označb A za prijavo in B za podeljene patente stremijo k poenotenju. Slovenski patentni spisi so označeni kot SI 12345 A, ker gre večidel zgolj za objavo prijav in podelitev patenta brez preizkusa, izdaje dokumenta B pa naša zakonodaja ne predvideva, čeprav bi bila v nekaterih primerih dobrodošla. Pogosti so tudi dokumenti s končnico T, s katero skoraj vse evropske države označujejo patente, ki so bili podeljeni s strani Evropskega patentnega urada in veljajo v tej državi. 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *