Označevanje »varnih« igrač

Avtor: | Objava: 10.08.2003Pravilnik o varnosti igrač morajo poznati in spoštovati tako proizvajalci, uvozniki, kot tudi prodajalci igrač.

Igrače namreč lahko dajo v promet le, če ob predvidenem načinu uporabe ne ogrožajo varnosti in zdravja uporabnikov.
 
Proizvajalec mora vsako igračo, ki izpolnjuje zahteve iz tega pravilnika, označiti z oznako CE, preden jo da v prodajo. Na igrači ali na embalaži morajo biti vidno in čitljivo navedeni najmanj naslednji podatki:
- oznaka CE,
- ime in blagovna znamka igrače,
- firma in sedež proizvajalca.
 
Zahtevani podatki so lahko navedeni tudi na nalepki ali na priloženem lističu. Podatki morajo biti navedeni v slovenskem jeziku.
 
Če bi igrača lahko ogrožala varnost ali zdravje uporabnikov, lahko pristojni inšpektorat igračo umakne iz prometa, prepove ali omeji njeno dajanje na trg.

Za prodajalce še podatek, da so igrače, ki so dane v promet do 12.10.2003 in ne izpolnjujejo pogojev iz tega pravilnika, lahko v prometu še do 01.05.2004.
VELJAVNOST:
Od 12.7.2003.
 
PRAVNI VIR:
Pravilnik o varnosti igrač (UL RS 62/2003)
Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (UL RS 59/99, 31/2000)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *