Oznaka na patentiranih izdelkih

Avtor: Dušan Borštar | Objava: 06.12.2010Ali mora biti na izdelku obvezno označeno, da je izdelan na osnovi patenta? Če namreč ni označeno, kako naj vemo, da je neki izdelek patentiran in da torej ne smemo izdelovati enakega?
 
Po naši zakonodaji označevanje izdelkov, ki so povezani s pravicami intelektualne lastnine, ni obvezno. Če poenostavimo razlago, je, upoštevajoč načelo publicitete, namreč vsaka podeljena pravica s področja industrijske lastnine, torej patent ali model ali blagovna znamka, najmanj enkrat objavljena v uradnem glasilu, ki je pri nas Bilten za industrijsko lastnino (BIL), in vpisana v register. Kdor vstopi na domač ali tuj trg s svojim izdelkom, se je dolžan pred tem sam prepričati, ali s tem ne krši pravic drugih. To je možno bodisi s spremljanjem objav bodisi z vpogledom v registre. Problem lahko nastopi v primeru patentov, ki so objavljeni šele po 18 mesecih po vložitvi prijave. Pred objavo namreč vsebina prijave javnosti ni dostopna, zato zainteresirani načeloma ne morejo preveriti, ali njihov izdelek krši katero od pravic ali ne. Drug primer je avtorska pravica, ki je sama po sebi varovana od nastanka avtorskega dela in kot taka ni objavljena ali vpisana v uradni register. Običajno v takih primerih prijavitelj sam opozori kršitelja, ki se po tistem ne more več izgovarjati, da za problem ni mogel vedeti. Označevanje patentiranih ali drugače zavarovanih izdelkov pa je obvezno na primer v ZDA, Kanadi in nekaterih azijskih državah, kjer lastnik patenta ali druge pravice ne more računati z uveljavljanjem odškodnine, če njegovi izdelki niso ustrezno označeni (npr. U.S. Patent No 1,111,111 ali U.S. Des.Pat.No 111,111 ali »Patent pending« ali TM ali R ali C ).

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *