Parkirna mesta za poslovni prostor

Avtor: Emilija Bratož | Objava: 07.07.2008Potencialnega podjetnika zanima, na podlagi katerega predpisa in koliko parkirnih mest mora zagotoviti ob poslovnem prostoru, da lahko odpre frizerski salon?  

Težko je odgovoriti enoznačno. Pri pregledu zakonodaje s področja graditve poslovnih objektov, predpisa, ki bi se nanašal na ureditev in število parkirnih mest, nisem našla. Izdani so le predpisi za dejavnost opravljanja prevozov, gostinsko in trgovsko dejavnost, vendar se frizerski salon v to kategorijo (dejavnost) ne šteje. Torej, zakonske zahteve za parkiranje, ki bi izhajala iz dejavnosti, ni, seveda pa je priporočljivo imeti zagotovljeno parkiranje na toliko mestih, kot lahko salon naenkrat sprejme strank in čakajočih. Če bo frizerski salon v nakupovalnem oziroma poslovnem centru, za ta parkirna mesta ni nujno, da so v podjetnikovi lasti. V takem primeru se uporaba parkirišč opredeli v najemni pogodbi ali pogodbi za uporabo. 

Če pa bo salon v delu podjetnikovega stanovanja oziroma ob bivanjskem objektu, velja Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (UL RS; št. 125/03), ki v 3. členu navaja, da mora biti zagotovljeno najmanj 1,5 parkirno mesto na stanovanje, preostala parkirna mesta pa so lahko urejena v okviru javnih parkirnih površin, in sicer tako, da stranke s parkiranjem ne motijo prometa v ulici in sosedov ali da za namene parkiranja ne uporabljajo njihovih zemljišč. 

Kadar na gradbeni parceli ni tehničnih in prostorskih možnosti za zagotovitev zadostnega števila parkirnih mest, mora investitor (lastnik) manjkajoča parkirna mesta zagotoviti na drugih ustreznih površinah, ki so od stavbe oddaljene največ 200 metrov in je etažnim lastnikom omogočena njihova trajna uporaba. Iz navedenega sklepam, da je primerno, da zagotovite vsaj tri parkirna mesta ob stavbi (če se 1,5 šteje za osebno uporabo, 1,5 pa zaradi opravljanja dejavnosti). Pogoje lahko preverite tudi na Upravni enoti, ki je izdala gradbeno dovoljenje za objekt oziroma izvedla spremembo namembnosti prostora.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *