Pasti pri organizaciji nagradne igre

Avtor: | Objava: 18.01.2005Podjetja, ki organizirajo nagradne igre morajo poznati pravila za organizacijo nagradne igre, saj so prav nagradne igre pogosto predmet inšpekcijske kontrole. Pri organizaciji je potrebna še dodatna pazljivost, saj morate upoštevati, da nagradna igra predstavlja komuniciranje s povprečnimi potrošniki, zato je za njeno pravilno izvedbo nujno potrebno upoštevati določena pravila, ki varujejo potrošnike in pošteno konkurenco na trgu. 

Organizator nagradne igre mora pred pričetkom nagradne igre izdelati pravila, po katerih se bo nagradna igra odvijala. Pravila nagradne igre morajo biti:
- jasno določena,
- javno dostopna in
- vnaprej znana vsem potencialnim udeležencem.  

Pri določanju Pravil nagradne igre mora organizator slediti vsaj nekaterim osnovnim zahtevam:
- Jasno mora biti opredeljeno, kako je mogoče sodelovati v nagradni igri.
- Določene morajo biti nagrade, tako po vrsti kot po količini.
- Določeno mora biti, do katerega dne (in ure) morajo prispeti prijave za sodelovanje v nagradni igri.
- Določeno mora biti, kako bodo nagrajenci obveščeni o prejemu nagrade oz. kje bodo objavljena imena nagrajencev.
- Jasno naj bo navedeno, da bodo vse nepravilno ali nepopolno izpolnjene prijavnice izločene.
- Opisati je potrebno način žrebanja; če je kategorij nagrad več, se navede, pod kakšnimi pogoji se sodeluje v posamezni kategoriji.
- V primeru, da se podeljujejo nagrade večje vrednosti, je priporočljivo, da je pri žrebanju prisoten notar.
- Sodelujoče v nagradni igri je treba opozoriti na davčne obveznosti, ki jih morajo izpolniti, če prejmejo nagrado.
- Ker izvedba nagradne igre predpostavlja pridobivanje osebnih podatkov od sodelujočih, je potrebno spoštovati tudi določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov in pridobiti soglasja sodelujočih, da se njihovi podatki lahko zbirajo na tak način.
- V primeru, da je predvidena javna objava imen nagrajencev, je pred tem za objavo podatkov  potrebno pridobiti soglasje nagrajenca. 
 
Organizator nagradne igre mora biti previden tudi pri določitvi vrednosti nagrad, ki jih lahko udeleženci prejmejo. Glede tega velja poudariti, da vrednost nagrade, ki jo je mogoče dobiti v nagradni igri, ne sme bistveno presegati vrednosti nakupa, sicer gre za t.i. premijski posel, ki predstavlja dejanje nelojalne konkurence.  
 
PRAVNI VIR:
Obligacijski zakonik
(UL RS 83/2001, 32/2004)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *