Plačevanje članarine Obrtni zbornici

Avtor: | Objava: 10.12.2002Članarino Obrtni zbornici plačujejo vsi člani Obrtne zbornice s statusom fizične ali pravne osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost v RS na obrtni ali podoben način (domača in umetnostna obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega združevanja) ter prostovoljni člani Obrtne zbornice.

Članarina se plačuje mesečno in sicer v različnih zneskih:
- fizična oseba, ki je iz naslova opravljanja dejavnosti zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovana, v višini 1,8% od zavarovalne osnove, ki se uporablja za obračun prispevka za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje (vendar osnova za obračun članarine ne sme biti nižja
od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov, in ne višja od dvakratne najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov);
- fizična oseba, ki iz naslova opravljanja dejavnosti ni zdravstveno, invalidsko in pokojninsko zavarovana, v višini 1,8% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
- fizična oseba, ki osebno opravlja dejavnost domače in umetnostne obrti, v višini 0,9% od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov;
- pravna oseba (gospodarska družba, obrtna zadruga in oblika njihovega združevanja) v višini 2.622,50 SIT in se od 1. 1. 2003 dalje usklajuje skladno z rastjo najnižje pokojninske osnove.

Fizične osebe plačujejo članarino najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec, pravne osebe pa na osnovi izstavljenega računa zbornice v roku 15 dni od izstavitve računa.

VELJAVNOST:
Od 10.12.2002

PRAVNI VIR:
Sklep o določitvi osnove in stopnje članarine Obrtni zbornici Slovenije za leto 2003
(UL RS 4/2003)
Obrtni zakon (UL 50/94, 36/2000, 61/2000, 42/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *