Plačevanje taks in nadomestil pri zadevah, povezanih z zavarovalništvom

Avtor: | Objava: 10.11.2002Pravne in fizične osebe, ki opravljajo zavarovalne posle ali posle zavarovalnega zastopanja, so zavezanci za plačilo takse oz. nadomestila, kot je navedeno v nadaljevanju.

Nadomestilo morajo plačati vse pravne osebe, nad katerimi opravlja nadzor Agencija za zavarovalni nadzor.

Takso pa morajo plačati vložniki zahteve za izdajo izpiska iz registrov, ki jih vodi agencija ter vložniki zahtev za odločanje v posamičnih zadevah.

Roki za plačilo taks so odvisni od vrste vlog:
- takso za zahtevo je potrebno plačati z dnem vložitve zahteve za izdajo dovoljenja,
- takso za ugovor se plača na dan vložitve ugovora,
- takso za izpisek je potrebno plačati na dan vložitve zahteve za izpisek,
- takso za odločbo, ki jo Agencija za zavarovalni nadzor izda po uradni dolžnosti, pa z dnem izdaje odločbe.

Višina taks je določena s točkami, vrednost točke pa je 1000 SIT.

VELJAVNOST:
Od 6.11.2002

PRAVNI VIR:
Tarifa o taksah in nadomestilih
(UL RS 89/2002)
Zakon o zavarovalništvu (UL RS 13/2000, 91/2000, 21/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *