Plačevanje z gotovino

Avtor: | Objava: 10.12.2002Pravilnik o plačevanju z gotovino in blagajniškem maksimumu opredeljuje možnosti gotovinskega poslovanja imetnikov transakcijskih računov.

Imetniki transkacijskih računov lahko plačujejo z gotovino le v naslednjih primerih:
- plačevanje blaga, storitev in drugih obveznosti imetnikom transakcijskih računov, če posamično izplačilo ni večje od 100.000 SIT, razen če z drugim predpisom ni določeno drugače;
- plačevanje taks konzularnim in diplomatskim predstavništvom;
- opravljanje menjalniških poslov (odkup tujega denarja, potovalnih in bančnih čekov, kreditnih pisem);
- izplačila fizičnim osebam, ki jih v skladu s predpisi ni potrebno nakazovati na njihove račune pri bankah in hranilnicah.

VELJAVNOST:
Od 27.12.2002

PRAVNI VIR:
Pravilnik o plačevanju z gotovino in blagajniškemu maksimumu
(UL RS 103/2002)
Zakon o plačilnem prometu (UL RS 30/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *