Plačevanje z gotovino in določitev blagajniškega maksimuma

Avtor: | Objava: 10.10.2002Imetniki transakcijskega računa, ki so vpisani v poslovni register RS, lahko z gotovino plačujejo le:
- blago, storitve in druge obveznosti imetnikom transakcijskih računov, če posamično izplačilo ni večje od 100.000 SIT in drug predpis ne določa drugače,
- takse diplomatskim in konzularnim predstavništvom,
- odkup efektivnega tujega denarja, potovalnih in bančnih čekov, kreditnih pisem od fizičnih oseb,
- nekatera izplačila fizičnim osebam.

Višino blagajniškega maksimuma določi imetnik transakcijskega računa s splošnim aktom, glede na višino in vrsto izplačil v gotovini in glede na oddaljenosti od najbližjega izvajalca plačilnega prometa, pri katerem ima odprt račun. Višina blagajniškega maksimuma se določi ločeno za poslovne enote oziroma organizacijske dele. Blagajniški maksimum se lahko med letom spremeni, če se spremenijo pogoji, na podlagi katerih je določen, spremembo višine pa je potrebno evidentirati v pisni obliki.

Plač in osebnih prejemkov se ne sme izplačevati z gotovino iz blagajniškega maksimuma.

Poleg gotovine v višini blagajniškega maksimuma se ima lahko v blagajni tudi gotovino za zgoraj opisane namene, a največ 3 oziroma 15 delovnih dni.

VELJAVNOST:
Od 19.10.2002.

PRAVNI VIR:
Zakon o plačilnem prometu
(UL RS 30/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *