Plačila za delo študentov niso privilegirana terjatev v stečajnem postopku

Avtor: | Objava: 05.03.2004Podjetniki, katerih podjetjem grozi stečaj, verjetno želite vedeti, komu bo najprej izplačati dolg in v kolikšnem deležu. Veste, da so prva prioriteta plače in nadomestila plač delavcev in prepričani ste, da bodo po istem sistemu poplačani tudi študentje, ki so za vas delali preko napotnic študentskega servisa. Vendar to ne drži!  

Študentje, ki so delali preko študentskega servisa za vašo družbo, ki je šla v stečaj, ne morejo zahtevajo, da se njihove terjatve za opravljeno delo prednostno poplačajo iz stečajne mase!  

Veljavna zakonodaja natančno določa, katere terjatve se v primeru stečajnega postopka štejejo kot privilegirane terjatve in se zato poplačajo kot stroški stečajnega postopka, torej pred vsemi drugimi terjatvami.  

Prednostne terjatve so:
- plače in nadomestila plač za obdobje zadnjih treh mesecev pred začetkom stečajnega postopka,
- odškodnine za poškodbo pri delu, ki jo je delavec utrpel pri dolžniku, ter za poklicne bolezni,
- nadomestila plač za čas neizrabljenega rednega letnega dopusta za tekoče koledarsko leto,
- neizplačane odpravnine, kot so zaposlenim pripadale po predpisih, ki urejajo delovna razmerja, vendar največ v višini, kot je določena za presežne delavce;
- terjatve upnikov, ki so nastale med postopkom prisilne poravnave iz pravnih poslov, sklenjenih zato, da je dolžnik lahko nadaljeval s proizvodnjo.  

Zakon ne ureja položaja študentov, ki so za stečajnega dolžnika delali preko študentske napotnice. Ker študentje niso bili v delovnem razmerju pri stečajnem dolžniku, njihovih terjatev ni mogoče obravnavati kot terjatev za neizplačane plače. To pa pomeni, da bodo študentje lahko dobili poplačilo za opravljeno delo le tako kot navadni upniki stečajnega dolžnika, torej v sorazmernem delu.  

PRAVNI VIR:
Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
(UL RS 67/93, 74/94, 8/96, 25/97, 39/97, 1/99, 52/99, 101/2001, 42/2002, 58/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *