Plačilo kotizacije poslovnemu partnerju

Avtor: Lidija Robnik | Objava: 10.07.2014


Smo slovenska d. o. o. in smo poslovnemu partnerju, ki je fizična oseba - nerezident, plačali kotizacijo in prenočitev na mednarodni konferenci. Kako je z obdavčitvijo izplačil teh dohodkov nerezidentov?

 

V skladu z ZDaP-2 davčne številke ni potrebno izročiti izplačevalcu dohodkov pred izplačilom dohodka, če se dohodke izplača fizični osebi, ki se šteje za nerezidenta in nima slovenske davčne številke ter dosega le občasne dohodke v Sloveniji. Vendar pa morate od te osebe pridobiti naslednje podatke:

- osebno ime in priimek,

- naslov,

- identifikacijsko številko za davčne namene in

- državo rezidentstva.

 

Če ima nerezident slovensko davčno številko, se obravnava kot rezident, kar pomeni, da mora pred izplačilom izplačevalcu dohodkov posredovati davčno številko in je obdavčitev s 25-odstotno akontacijo dohodnine. Vendar je treba zaradi možnosti uveljavljanja ugodnosti na podlagi mednarodnih pogodb v takšnem primeru upoštevati določbe mednarodne pogodbe in državo rezidentstva prejemnika. Znižanje ali oprostitev davčnega odtegljaja lahko nerezidenti uveljavljajo na ustreznih obrazcih za uveljavljanje ugodnosti iz mednarodnih pogodb in se tako izognejo dvojnemu obdavčenju.

 


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *