Plačilo neopravljenega rubeža

Avtor: | Objava: 21.02.2005Zoper svojega dolžnika ste zaradi neplačila računov vložili izvršilni predlog, v katerem ste predlagali, da se dolžniku zarubijo sredstva na njegovih računih ter njegove premičnine. Sodišče je izdalo sklep o izvršbi, s katerim je ugodilo vašemu izvršilnemu predlogu ter imenovalo izvršitelja, ki naj opravi rubež in prodajo dolžnikovih premičnin. Izvršitelj je nato razpisal rubež dolžnikovih premičnin.  

Po prejemu obvestila o datumu rubeža vam dolžnik sporoči, da bo dolg prostovoljno poravnal, zaradi česar obvestite izvršitelja, da rubeža ni potrebno opraviti, izvršitelj pa že razpisani rubež prekliče. Dolžnik vam nato plača dolgovani znesek ter stroške postopka, ki so bili določeni s sklepom o izvršbi, zaradi česar sodišču predlagate ustavitev izvršilnega postopka.  

Nato pa prejmete izvršiteljev račun, s katerim si je izvršitelj obračunal stroške preklicanega rubeža. Ali vam lahko izvršitelj te stroške zaračuna ali ne? 

Izvršitelj, ki je imenovan v konkretnem izvršilnem postopku, je v tem postopku dolžan opraviti dejanja, za katera je pooblaščen z veljavno zakonodajo. Ta dejanja vključujejo tudi razpis in opravo rubeža premičnin dolžnika. Če izvršitelj prekliče že razpisani rubež, ker tako predlagata stranki postopka, se šteje, da rubež ni bil opravljen iz razlogov na strani upnika, dolžnika ali tretje osebe.  
 
Pravilnik o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom določa, da ima izvršitelj tudi v primeru, če rubež ni bil izveden iz razlogov na strani upnika, dolžnika, ali tretje osebe, pravico do plačila za neopravljen rubež. Višina takšnega plačila znaša 25 % plačila, ki bi ga izvršitelj prejel za uspešno opravljen rubež. Stroške neopravljenega rubeža ste torej izvršitelju dolžni plačati, ne glede na to, da ste sodišču že pred izdajo računa poslali umik izvršilnega predloga zaradi prejetega poplačila. Glede na navedeno pravico izvršitelja je v takem primeru potrebno pri dogovoru z dolžnikom upoštevati tudi izvršiteljev račun in te stroške prišteti dejanskemu dolgu.  

PRAVNI VIR:
Pravilnik o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom
(UL RS 18/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *