Plačilo provizije pri pogodbi o trgovskem zastopanju

Avtor: Boštjan J. Turk | Objava: 12.02.2014


Pogodbeno opravljam funkcijo zastopnika pri nekem podjetju, ki se ukvarja s prodajo rokovnikov in koledarjev. Pred dvema mesecema sem posredoval pri prodaji stotih kosov rokovnikov pri nekem podjetju. Pogodba je bila podpisana, vendar pa kupec računa za rokovnike pozneje ni poravnal. Zanima me, ali imam v tem primeru vseeno pravico do provizije za sklenjeni posel, oziroma, če je nimam, ali lahko od naročnika zahtevam vsaj to, da mi povrne telefonske stroške, ki sem jih imel v zvezi s sklepanjem posla. V pogodbi z naročnikom je dogovorjeno, da mi pri zastopniških poslih pripadajo »običajni stroški« v primerih, ko je zastopanje uspešno.


Pravico do provizije bi imeli le v primeru, če bi bil vzrok za neizpolnitev na strani naročnika. Ker pa je vzrok za neizpolnitev očitno na strani tretje osebe (kupca), vam pravica do provizije ne pripada. V skladu z zakonom namreč zastopnik nima pravice do provizije, kadar je očitno, da pogodba ne bo izpolnjena in vzrok za neizpolnitev ni na strani naročnika.


Če imate v pogodbi o trgovskem zastopanju dogovorjeno, da vam pripadajo »običajni stroški« le v primerih, ko je zastopanje »uspešno«, se bojim, da niste upravičeni niti do povračila telefonskih stroškov, saj na podlagi zakona zastopnik nima pravice do povračila stroškov, ki izvirajo iz rednega opravljanja posredniških poslov. Izjema bi bili le posebni stroški, ki bi jih imeli v korist naročnika ali bi jih plačali po njegovem naročilu, vendar pa tu po mojem mnenju ne gre za tako vrsto stroškov.


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *