Plačilo zapustnikovih dolgov

Avtor: | Objava: 27.07.2005Po umrlem sorodniku ste skupaj z drugimi dediči podedovali del njegovega premoženja. Po določenem času dobite iz sodišča sklep o izvršbi, ki je bil izdan na podlagi predloga za izvršbo upnika, ki ima terjatev do zapustnika, po katerem ste dedovali. Ali ste dolžni poplačati zapustnikove dolgove? 

Z dnem zapustnikove smrti preidejo na dediča vsa zapustnikova razmerja, tako vse podedljive pravice kot tudi obveznosti. Vendar pa je odgovornost dediča omejena do višine vrednosti podedovanega premoženja.  

Za zapustnikove dolgove ne odgovarja le tisti dedič, ki se dediščini odpove. 

V konkretnem primeru je dedovalo več dedičev, kar pomeni, da so nerazdelno odgovorni za dolgove zapustnika in sicer vsak do višine vrednosti svojega dednega deleža, ne glede na to ali je delitev dediščine že izvršena ali ne. Upnik lahko plačilo terjatve zahteva od katerega koli sodediča, pri čemer seveda velja omejitev, da ne more zahtevati več, kot je podedovana vrednost dediča.  
 
V primeru, da upnik terja le enega dediča in ne vseh dedičev, ima dedič, ki je izvedel plačilo upravičenje, da zahteva od preostalih dedičev sorazmeren del plačila.  

Glede na dejstvo, da so plačila lahko neupravičena oz. da morebiti obstajajo drugačni ugovori, ki jih poznajo drugi dediči, pa na vsak način priporočamo, da dedič, ki je pozvan k plačilu, o tem nemudoma obvesti preostale dediče, ki bodo tako lahko uveljavljali morebitne ugovore do plačila.  

PRAVNI VIR:
Zakon o dedovanju
(UL SRS 15/76, 23/78; UL RS 17/91, 13/94, 40/94, 82/94, 117/2000, 67/2001, 83/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *