Podaljševanje zaposlitve za določen čas

Avtor: Alenka Maher | Objava: 10.01.2011Kolikokrat lahko podaljšamo pogodbo o zaposlitvi za določen čas?
 
Pogodba o zaposlitvi z delavcem se praviloma sklene za nedoločen čas, izjeme za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas pa so določene v 1. točki 52. člena Zakona o delovnih razmerjih. Delodajalec ni omejen po številu sklenjenih pogodb o zaposlitvi za določen čas, ne sme pa skleniti ene ali več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas z istim delavcem in za isto delo, katerih neprekinjen čas trajanja bi bil daljši kot 2 leti. Izjeme določa zakon, na primer zaposlitev poslovodne osebe in delavca, ki je vezan na mandat, če projekt traja več kot 2 leti in če se pogodba o zaposlitvi sklene za ves čas trajanja projekta, in druge primere, ki jih določajo kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti.
 
Za sklepanje pogodb o zaposlitvi za določen čas je torej pomemben razlog in časovna omejitev 2 leti. Če v pogodbi o zaposlitvi za določen čas ni navedenega razloga, se šteje, da je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.
 
Če delavec ostane v delovnem razmerju po poteku časa, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas, se šteje, da je sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas, zato je zelo pomembno, da delavcu ponudite v podpis novo pogodbo o zaposlitvi za določen čas pred potekom veljavne pogodbe.
 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *