Podatki o predpisih bodo dostopni preko interneta

Avtor: | Objava: 10.04.2003Za vse, ki potrebujete dostop do zbirk podatkov pri državnih organih, je pomembna Uredba o informatiziranih zbirkah podatkov o predpisih, ki državnim organom določa, katere podatke morajo voditi v informatizirani obliki.
 
Državni organi so dolžni voditi naslednje informatizirane zbirke podatkov:
- Register predpisov Slovenije (RPS),
- Register evropskih predpisov (REP),
- Register prevodov (RP),
- Zbirka izjav o skladnosti (ZIS),
- Zbirka objav v Uradnem listu RS (ZOUL),
- Register institucij (INFRA).
 
Vse navedene zbirke morajo biti javnosti brezplačno dostopne preko svetovnega spleta. Izjema je le Zbirka objav v Uradnem listu, v kateri so brezplačno dostopne le objave iz uredbenega dela in mednarodnih pogodb.
 
Za lažje iskanje želenih podatkov bodo vse navedene zbirke povezane med seboj. Uredba omogoča tudi vzpostavljanje povezav z drugimi zbirkami podatkov pri državnih organih.
 
VELJAVNOST: Od 11.4.2003
 
PRAVNI VIR: Uredba o informatiziranih zbirkah podatkov o predpisih (UL RS 34/2003)
Zakon o vladi Republike Slovenije (UL RS 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/2000, 30/2001 in 52/2002)
Zakon o Uradnem listu Republike Slovenije (UL RS 57/96)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *