Podjetja morajo obveščati ministrstvo o spremembah cen določenih produktov in storitev

Avtor: | Objava: 10.05.2003Podjetja, ki proizvajajo določene proizvode in ponujajo nekatere storitve, so dolžna ministrstvu za gospodarstvo pošiljati obvestila o spremembi cen teh proizvodov in storitev.
Ministrstvo morajo o tem obvestiti še pred spremembo cen, najkasneje pa na dan, ko se cene spremenijo, in sicer na posebnem obrazcu.
Obveznost obveščanja o spremembi cen velja za naslednja področja:
- proizvodnja hrane (za kruh in pecivo iz moke tipa 500, za pšenično moko tipa 500 ter za sladkor),
- založništvo (učbeniki, delovni zvezki, dnevno časopisje..),
- oskrba z električno energijo, plinom in vodo,
- komunalne storitve (odvoz in predelava odpadkov, oskrba s pitno vodo..),
- prodaja goriv,
- kopenski promet (prevoz potnikov v cestnem, železniškem in zračnem prometu, cestnine),
- pošta in telekomunikacije (prenosi pošiljk, telefonska naročnina in impulz),
- zavarovalništvo (zavarovanje avtomobilske odgovornosti),
- poslovanje z nepremičninami (mesečna najemnina za m2 neprofitnega stanovanja),
- gostinstvo (mesečna oskrba v internatih, študentskih in dijaških domovih),
- izobraževanje (mesečna oskrba v vrtcih),
- socialno varstvo (dnevna oskrba v domovih starejših občanov),
- druge storitvene dejavnosti (parkirnina, dimnikarske in pogrebne storitve).
 
VELJAVNOST:
Od 1.5.2003, velja 6 mesecev.
PRAVNI VIR:
Zakon o kontroli cen (UL RS 63/99)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *