Podjetje mora prijaviti vsako bazo podatkov, ki jo vodi

Avtor: | Objava: 10.11.2003V podjetju ste se odločili, da boste zbirali osebne podatke vaših strank. Vodili boste torej bazo osebnih podatkov, ki jo boste ustrezno shranjevali in obdelovali. Vendar – za vsako posamezno bazo osebnih podatkov, ki jo imate namen oblikovati, morate izdelati t.i. katalog osebnih podatkov in ga pred vzpostavitvijo same baze posredovati na pristojno ministrstvo. 

Zakon o varstvu osebnih podatkov natančno določa vsebine, ki jih mora vsebovati katalog osebnih podatkov in jih v nadaljevanju tudi navajamo. Zakon pa tudi določa, da je nekatere izmed navedenih vsebin kataloga potrebno pred vzpostavitvijo baze posredovati na pristojno ministrstvo in sicer najmanj 15 dni pred vzpostavitvijo zbirke osebnih podatkov ali pred vnosom nove vrste osebnih podatkov. 
 
Katalog osebnih podatkov mora vsebovati naslednje sestavine:
- naziv zbirke osebnih podatkov,
- upravljavca zbirke osebnih podatkov in njegov sedež,
- pravno podlago vzpostavitve zbirke osebnih podatkov,
- kategorije posameznikov, katerih podatki se zbirajo,
- vrste osebnih podatkov, shranjenih v zbirki osebnih podatkov,
- pravno podlago za zbiranje osebnih podatkov,
- način zbiranja osebnih podatkov,
- namen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov ter pravno podlago namena,
- čas shranjevanja in uporabe osebnih podatkov,
- omejitve pravic posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravno podlago omejitev,
- uporabnike osebnih podatkov, vsebovanih v zbirki osebnih podatkov,
- dejstvo ali se osebni podatki iznašajo iz države, kam, komu in pravno podlago iznosa,
- opis zavarovanja baze podatkov.  

PRAVNI VIR:
Ustava RS
(UL RS 33/91, 42/97, 66/2000, 24/2003)
Zakon o varstvu osebnih podatkov (UL RS 59/99, 57/2001, 59/2001) 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *