Podjetnik in varstvo pri delu

Avtor: Max Vrečko | Objava: 06.04.2010

Katere so najpomembnejše obveznosti delodajalcev v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu?Varno in zdravju neškodljivo delo z izboljšanjem delovnih rezultatov pomembno prispevajo k uspešnemu poslovanju podjetja. Slabe razmere na delovnih mestih pa lahko vodijo do nezaželenih posledic: poškodb pri delu, zdravstvenih okvar, bolezni, odsotnosti z dela …
 
Varstvo pri delu ureja Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS št. 56/99), ki govori tudi o obveznostih delodajalca. Kot delodajalec v smislu tega zakona se šteje tudi fizična oseba, ki sama opravlja poslovno dejavnost.
 
Najpomembnejše obveznosti delodajalca
 
Zakon o varstvu pri delu nalaga delodajalcem vrsto obveznosti:
 
Izjava o varnosti z oceno tveganja
Vsak delodajalec mora izdelati in sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja v pisni obliki in jo podpisati. Ta dokument je osnova za varnost in zdravje pri delu v vsakem podjetju, z njim se določajo ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Način izdelave izjave je odvisen od dejavnosti in velikosti podjetja. Izjava o varnosti je živ dokument. Revizijo je treba izdelati, ko obstoječi ukrepi varovanja zdravja niso več zadostni oziroma ustrezni, v primeru spremembe obsega poslovanja, spremembe tehnološkega postopka, spremembe delovnega okolja in ob drugih pomembnih spremembah, ki vplivajo na zdravje in varnost delavcev. Sestavni del izjave o varnosti je tudi priloga pooblaščenega zdravnika medicine dela.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *