Podjetnik leta 1994 je Marjan Koščak

Avtor: Jože Vilfan | Objava: 10.03.1994

Rodil se je na kmetiji; da bi kot mlad obrtnik zgradil delavnico, je moral prodati avto, zdaj pa zaključuje zamisel podjetja s 120 zaposlenimi. Lastnik podjetja IKOM zasluži naše priznanje zaradi rasti, kompleksnosti in strategije podjetja.Kako se je to zgodilo

Če pogledamo ponudbo podjetja, ki jo posebej naštevamo v okviru, vidimo, kako obširna je. Pri tem ne mislimo samo na kvantitativni aspekt, ampak predvsem na kvalitativni. Treba je posebej poudariti, da gre v največji meri za proizvodno dejavnost, se pravi takšno dejavnost, ki jo je najtežje obvladati (trikotnik kakovost, čas, stroški!). Kako si lahko razložimo takšen dosežek?

Kolikokrat smo že ugotovili, da za velikim podjetniškim uspehom vedno stoji dolgoročna vizija in to se potrjuje tudi v tem primeru. Marjan Koščak je pred 14 leti, pri svojih 21 letih, sklenil, da ne bo več monter v družbenem podjetju, ampak da želi doseči nekaj več.
Kot izhodišče si je želel, da bi dosegel višjo tehnično raven v primerjavi s tisto, ki so jo ponujali drugi. Da bo na primer sledil tehničnemu razvoju po svetu, da bo imel dobre vire informacij in podobno... Med pomembne sestavine te ambicije je že takrat štel obvladovanje znanja, in sicer - to je pomembno - ne kot posameznik. Že takrat, pravi, si je predstavljal, da bo lahko nekaj dosegel le z dobrimi sodelavci, ki bodo imeli enako slo po znanju. Na izrecno vprašanje, koliko od današnjega podjetja je imel v glavi pred štirinajstimi leti, pravi, da »kar precej«.

Vse do osamosvojitve Slovenije je imel obrt in je dosegel za takratne razmere že lepo ekipo 25 ljudi. Razcvet, pravi, pa je prišel z novo državo. Takrat je ustanovil podjetje in zadržal blagovno znamko, ki jo je razvil že kot obrtnik pred 12 leti (IKOM = Instalaterstvo Koščak Marjan). Takrat je ocenil, da so nastopile tudi zunanje možnosti za razvoj, in takrat se je tudi prvič spopadel z vprašanjem kompleksnosti. Kako mora biti podjetje organizirano? Koliko oddelkov mora imeti? Kakšne oddelke mora imeti? Kako se ti povezujejo? In tako naprej...

Odgovori na ta vprašanja v obdobju rasti nikoli niso dokončni. Takoj, ko so nekaj dobro zastavili, so že prišli novi izzivi in stare rešitve so se podirale. »In smo gasili požar,« pravi. Pa vendar so bili odgovori toliko dobri, da so bili kos novim izzivom. Potem je izšel razpis za instalacijska dela na novem World Trade Centru. Na razpisu je zmagal in to je bila tista odločna priložnost (se pravi drugi ključni podjetniški element, ki ga vedno srečamo pri uspešnem podjetniku) in le-to je dobro izkoristil. To je bil dokaz, da se je že prebil v »prvo ligo«, zdaj je bilo treba stvar samo še dobro izpeljati. Tako rekoč v hipu je pritegnil - delno redno in delno pogodbeno zaposlil - veliko svojih stalnih sodelavcev. Podjetje IKOM je tako v letu 1992 podvojilo »moštvo« na 50 zaposlenih. Ob koncu projekta WTC, se pravi lani, pa je imelo že 70 zaposlenih.

Osrednji problem: organizacija

V preteklih dveh letih je Marjan Koščak tudi vsestransko domislil, kako zgraditi uspešno podjetje. Ves čas poudarja, kako rast zahteva nenehno razmišljanje o organizaciji. Tako je osnovo svojega podjetja, proizvodni del, dopolnil. Ustvaril je posebno projektantsko skupino (IKOM Projekt), ki dela na projektnih študijah, pripravlja idejne projekte in projekte za izvedbo. S tem se je povečala možnost za pridobitev novih poslov. Ustanovil je tudi posebno trgovinsko podjetje (IKOM Trade), ki ga sestavljajo predstavništva več priznanih tujih proizvajalcev s trgovino in servisom. Pravi, da v dober izdelek pač ne more vgraditi slabih sestavnih delov, in zakaj bi zgubljal čas z drugimi trgovci, ko pa lahko vse to organizira sam.

Prav v zadnjem obdobju se intenzivno ukvarja s piljenjem notranje organizacije. Zdaj mu je na pomoč prišel tudi Lotar Kozina iz Biroja Q in mu pomaga vpeljati sistem ISO 9001. »Dan za dnem se spopadamo z organizacijo, dokler ne bomo dosegli tistih 90 ali 95 odstotkov učinkovitosti.«

Bistvo organizacijske zamisli je v tem, da ima zdaj podjetje vse pomembne funkcije »pod streho« (projekti, proizvodnja, trgovina, proizvodnja z montažo); pri proizvodnji in montaži pa se križata funkcija in projektni način dela. Proizvodni del z montažo je razdeljen na nekaj oddelkov (na primer: orodjarna, montaža, varilnica, kleparska dela...). Ko dobijo novo naročilo, ga prevzame eden od petih projektnih vodij (ki imajo na skrbi vsak po nekaj projektov). Ta se potem z vsakim delom proizvodnje in še posebej s trgovinskim delom podjetja dogovarja za realizacijo del. Vodje projektov tako skrbijo, da je projekt uresničen, vodje posameznih oddelkov pa skrbijo, da so zmogljivosti znotraj oddelkov optimalno izkoriščene. Vse dogovarjanje, usklajevanje in evidenca seveda poteka na lastnem računalniškem informacijskem sistemu, ki ga je izdelalo podjetje Result.

Znanje in predvsem znanje

Omenili smo že, da je Marjan Koščak že na začetku svoje poti menil, da dolgoročna strategija lahko temelji le na znanju. Danes to poudarja še toliko bolj. Svoje ljudi redno šola v tujini pri podjetjih, za katera je prevzel predstavništva. Tako dobi tudi znanje, ki za podjetje pomeni nekaj več kot le servisiranje tujih izdelkov. Ljudje, ki se šolajo v tujini, prenašajo znanje na druge. Podjetje ima tudi poseben razvojni oddelek, v katerem sta
za zdaj dva inženirja. Kot zanimiv uspeh razvojnega oddelka je Marjan Koščak omenil, da so lani na 130 objektih v Ljubljani instalirani toplotne postaje za pripravo sanitarne tople vode in za centralno ogrevanje. Te postaje so v primerjavi s »starimi« precej manjše in hkrati delujejo bolje. Največji razvojni uspeh pa je verjetno ta, da postaje sestavijo doma, nato pa jih na objektu samo priključijo. Montaža na objektu in zagon trajata samo en dan. V rokavu imajo še nekaj adutov, toda javnost naj za zdaj počaka...

Znanje torej. »Lani sem prvič začutil, da bi moral dobiti kredit za znanje, za šolanje in izobraževanje ljudi. Potem lahko podjetje pelješ naprej. Vizija je samo znanje.«
Znanje (seveda) nosijo ljudje v glavah. Za Marjana Koščaka so zelo pomembni odnosi z ljudmi. In to je tretja značilna sestavina uspešnega podjetnika. Pravi, da je ljudem vedno zaupal. Njegovi sodelavci so zanj od nekdaj prijatelji. Z vsemi ga druži posebna delovna etika. Pravi, da je razumljivo, da vsi dobijo dobro plačo, boljšo, kot bi jo dobili drugje. Toda pomembnejša od denarja je želja po dosežku. »Z našim razvojnikom se poznava že dolga leta. Ko je prišel je rekel, da ni prišel zaradi denarja, ampak zaradi izziva. Zanj je najpomembnejše priznanje, da nekaj dobro deluje.« Seveda to ne pomeni, da se Marjan Koščak ne ukvarja posebej tudi s finančno motivacijo. Pravkar dodeluje sistem motivacije, po katerem bi vsakdo dobil stimulacijo, ki bo odvisna od uspeha podjetja, uspeha skupine in uspeha posameznika.

Od kod pa Marjanu Koščaku znanje in informacije za dobre rešitve? »Vse izhaja iz kmečke logike in po tej logiki tudi razmišljam,« pravi. »Pošten odnos do ljudi. Kako postati človek in ostati človek in to prenesti na sodelavce.« Zanimivo je vprašanje, ali ne bo moral ob takšnem razvoju podjetja tudi on v šole oziroma posebne tečaje po dodatno znanje?

Načrti

Marjan Koščak ocenjuje, da bo vizijo IKOMA takšnega, kot bi moral biti, izpeljal letos, ko bodo dogradili dodatne prostore in ko bo podjetje imelo približno 120 zaposlenih. Takrat bo, kot pravi, sistem zaokrožen oziroma uravnovešen in primerno velik za naš trg. Zadovoljen je, da razvoj poteka skoraj natančno po krivulji, ki jo je začrtal pred dvema letoma, ko je prosil za večji kredit in utemeljeval, kaj in kako bo naredil. Zdaj tudi začenjajo izvažati.
Imajo že prva naročila za tehnične postaje, z Nemci pa se dogovarjajo za kooperacijo pri izdelavi oljnih gorilnikov. Je to zametek za nadaljnjo rast čez 120 zaposlenih?

Vzor?

Ali so lahko razmišljanje Marjana Koščaka, njegov način reševanja problemov in njegove vrednote vzor drugim? Velikokrat nam očitajo, da pri Podjetniku predstavljamo nekakšne idealne podjetnike, ki ne morejo nič povedati množici slovenskih podjetnikov, med katerimi je velika večina začetnikov. Mi pa trdimo prav nasprotno: uspešni slovenski podjetniki praviloma začenjajo iz NIČLE. Noben ni bil, denimo, bogat dedič. Toda v sebi nosi nekaj, kar mu je omogočilo, da mu je uspelo in da je dosegel VELIKO. In to je tudi primer Marjana Koščaka. Tudi njemu ni bilo nič podarjeno. Rodil se je na kmetiji; da bi kot mlad obrtnik zgradil delavnico, je moral prodati avto, zdaj pa zaključuje zamisel podjetja s 120 zaposlenimi. Takšna pot seveda ni lahka, ima pa svoj čar. »Zaljubljen sem v to podjetje. Živim za to podjetje in ne priznam poraza,« sporoča Marjan Koščak.

Dejavnosti in reference

Montaža:
Centralno ogrevanje, plinske instalacije, parne instalacije, vročevodna omrežja, vodovodne instalacije, priprava sanitarne tople vode, prezračevanje in klimatizacija, hladilni sistemi, tehnološke instalacije, sistemi za varčevanje z energijo, protipožarna zaščita, sistemi za varovanje in sanacijo okolja.

Proizvodnja:
Kompaktne toplotne postaje, kompletna oprema za pripravo tople sanitarne vode, zaporni in dušilni elementi za strojne instalacije, nosilni elementi cevovodov, bombirani pokrovi, izmenjevalci toplote, omehčevalne naprave, čistilne naprave, izdelava opreme po naročilu.

Predstavništva:
Danfoss, Grundfos, Zilmet, Ross, Huber + Ranner, Samson, IWK

Reference:
23 proizvodnih objektov, 13 poslovnih objektov, 17 bolnišnic, domov in šol, 9 stanovanjskih objektov

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *