Podjetnikov opomnik za avgust

Avtor: | Objava: 07.08.2006V sodelovanju s kompleksnim internetnim servisom Tax-Fin-Lex, ki zagotavlja spremljanje novosti in omogoča sintetičen pregled nad zakonodajo na področju davkov (Tax), financ (Fin) in pravnih predpisov ter sodne prakse za gospodarstvo in ostala področja (Lex) smo pripravili praktično novost: vsak mesec vam bomo pomagali tako, da bomo zbrali nekaj opomnikov na številne obveznosti in kratke komentarje na aktualne vsebine, ki se nanašajo na poslovanje. Več je dostopno naročnikom na www.tax-fin-lex.si. Pregled pripravlja urednica mag. Mojca Kunšek.


AVGUSTOVSKI OPOMNIK
 

Podjetniki imate v avgustu poleg rednih obveznosti obračuna in obveščanja ustreznih institucij še naslednje dodatne obveznosti:

1. najkasneje do 10. 8. 2006 – zavezanci za poročanje o finančnih transakcijah pri poslovanju s tujino (1), kamor sodijo nefinančne družbe z aktivo več kot 200 milijonov tolarjev (sektor S.11) ali finančne družbe (S.12), ki poročajo na posamičnih obrazcih Agenciji za javnopravne prihodke, evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES) o stanju finančnih sredstev in finančnih obveznosti, transakcijah v finančnih sredstvih, vrednostnih spremembah v finančnih sredstvih in finančnih obveznostih (2);
 
2. najkasneje do 31. 8. 2006 – zavezanci za izdelavo konsolidiranih letnih poročil (3) in društva z letnimi prihodki več kot 200 milijonov tolarjev (4), ki morajo posredovati letno poročilo skupaj z mnenjem revizorja AJPES-u.

________
Opombe:

(1) 
Obvezniki poročanja so institucionalne enote, ki so po Uredbi o standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev (Uradni list RS, št. 13/2006) razvrščene v sektorje.
(2) Obveznike poročanja opredeljuje Sklep o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (Uradni list RS, št. 60/2005), postopek in obrazce, ki jih pri tem treba izpolniti, pa določajo Navodila za izvajanje sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov N-2 (Uradni list RS, št. 60/2005).
(3) Zavezance za izdelavo konsolidiranih računovodskih izkazov in letnega poročila določa 56. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) (Uradni list RS, št. 42/2006).
(4) Zakon o društvih (ZDru-1) (Uradni list RS, 61/2006), 27. člen

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *