Pogodba o zaposlitvi v pisni obliki

Avtor: Svetko Praštalo | Objava: 14.03.2008Delodajalec se je z delavcem dogovoril za zaposlitev. V ta namen je delodajalec pripravil predlog pogodbe o zaposlitvi in ga vročil delavcu nekaj dni po doseženem dogovoru o zaposlitvi in teden dni pred dogovorjenim nastopom dela. Delavec je dogovorjenega dne nastopil delo, a podpisanega izvoda pogodbe o zaposlitvi ni vrnil delodajalcu. Kljub temu ga je delodajalec prijavil v zavarovanje, mu izplačal plačo … Ali je delodajalec ravnal pravilno in kako naj ravna naprej? 

Delodajalec je ravnal pravilno, saj se je z delavcem dogovoril o vseh bistvenih elementih pogodbe o zaposlitvi kot so delovno mesto, datum nastopa dela in plača za dogovorjeno delovno mesto. Delodajalec je ravnal pravno korektno tudi s tem, da je delavcu v skladu s 1. odstavkom 15. člena Zakona o delovnih razmerjih - ZDR (Ur. list RS, št. 42/02 in 103/07) vročil pisni predlog pogodbe o zaposlitvi najmanj tri dni pred predvideno sklenitvijo te. Delodajalec je v nadaljevanju izpolnil tudi obveznost prijave delavca v zavarovanje po 1. odstavku 9. člena ZDR. 

Dejstvo, da pogodba o zaposlitvi ni bila sklenjena v pisni obliki (ker je ni podpisal tudi delavec), v skladu z določbo 4. odstavka 15. člena ZDR ne vpliva na obstoj delovnega razmerja, zato je ravnanje delodajalca v celoti skladno z ureditvijo iz ZDR. Vseeno predlagam, da delodajalec od delavca zahteva, da mu vrne podpisan izvod pogodbe o zaposlitvi ali podpiše novega, če je vročeni izvod izgubil ali kako drugače zapravil, saj pogodba o zaposlitvi v pisni obliki zagotavlja preglednost in lažjo realizacijo drugih pravic in obveznosti, ki izhajajo iz delovnega razmerja.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *