Pogodba o zaposlitvi za krajši delovni čas z več delodajalci

Avtor: | Objava: 27.12.2005Delavec sklene pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas od polnega z dvema delodajalcema in na ta način doseže poln delovni čas, kot ga določa zakon. Kako je v teh primerih s pravicami, ki izhajajo delavcu s sklenitvijo delovnega razmerja? 

Zakon o delovnih razmerjih določa, da lahko delavec sklene pogodbo o zaposlitvi za krajši delovni čas in tako doseže poln delovni čas, določen z zakonom. Delavec ima torej možnost sklenitve pogodbe o zaposlitvi s krajšim delovnim časom z več delodajalci.  
 
Takšna oblika sklepanja pogodbe o zaposlitvi prinese tudi nekaj težav, ki so povezane predvsem s pravicami do odsotnosti z dela, razporeditve delovnega časa, izrabo letnega dopusta in drugih odsotnosti z dela, plačilo za delo oziroma, z drugimi besedami, glede vseh pravic in obveznosti, ki izhajajo iz delovnega razmerja med strankama.  
 
Zakon nalaga delavcu, da se pri sklepanju tovrstne pogodbe o zaposlitvi z delodajalcem sporazume o določenih vprašanjih tako, da bo svoje delovne obveznosti lahko izpolnjeval. S posameznim delodajalcem se mora delavec dogovoriti o trajanju krajšega delovnega časa in njegovi razporeditvi, morebitnih pogojih za razporeditev delovnega časa ter zagotavljanju tedenskega in dnevnega počitka. Z vsakim delodajalcem pa se mora v pogodbi o zaposlitvi dogovoriti za usklajen način izrabe letnega dopusta oziroma za primere upravičene odsotnosti z dela, kot to določa zakon. Vsi ti dogovori med delavcem in delodajalcem so pri tej pogodbi o zaposlitvi obvezna dodatna sestavina

Zakon predvideva tudi rešitev za primere, ko v pogodbi o zaposlitvi s krajšim delovnim časom ni dovolj natančno opredeljen način izrabe letnega dopusta in drugih odsotnosti z dela. Delodajalci so v teh primerih predvsem dolžni zagotoviti sočasno izrabo navedenih odsotnosti z dela, razen če bi jim bila s tem povzročena škoda. 
 
Ta oblika zaposlovanja je precej specifična in lahko prinese mnoge zaplete, zato je že ob sami sklenitvi tovrstne pogodbe o zaposlitvi zelo pomembno, da se stranki natančno in podrobno dogovorita o vse zgoraj navedenih vprašanjih. 

PRAVNI VIR:
Zakon o delovnih razmerjih (UL RS 42/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *