Pogodba o zavarovanju avtomobilske odgovornosti v primeru prodaje avtomobila

Avtor: | Objava: 10.08.2002Zavarovanje avtomobila je z zavarovalnico ponavadi sklenjeno za eno leto. Pogosto pa se lastništvo avtomobila spremeni v času trajanja zavarovanja.
 
V tem primeru zavarovalna pogodba preneha veljati, ko novi lastnik sklene novo pogodbo o zavarovanju avtomobilske odgovornosti. Zakon novem lastniku celo nalaga, da mora novo pogodbo skleniti najkasneje pred registracijo vozila na svoje ime. Zavarovalnica pa prejšnjemu lastniku vrne sorazmerni del neizkoriščene premije, v kolikor iz tega zavarovanja ni bila izplačana odškodnina.
 
Doslej je zakon določal, da vse pravice in obveznosti iz pogodbe o zavarovanju avtomobilske odgovornosti preidejo na novega lastnika in trajajo vse do poteka tekočega zavarovalnega leta.
 
VELJAVNOST:
Od 10.8.2002.
 
PRAVNI VIR:
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (UL RS 67/2002)
Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (UL RS 70/94)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *