Pogodba za določen čas

Avtor: Svetko Praštalo | Objava: 06.05.2008Dne 8. 4. 2008 je potekel čas, za katerega sta delavec in delodajalec sklenila pogodbo o zaposlitvi za določen čas. Delodajalec je delavca o tem obvestil 3. 4. 2008 in mu predlagal sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi. Kot datum za predstavitev in vročitev predloga o zaposlitvi je določil 4. 4. 2008. Delavec navedenega dne in vse do 8. 4. 2008, ko je prenehala veljati sklenjena pogodba o zaposlitvi, ni prišel na delo in tudi delodajalcu ni sporočil razloga za to. Po neuradnih informacijah naj bi bil v bolniškem staležu. Ali lahko delavec uveljavlja sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi tudi v času po prenehanju prejšnje ali pa spremembo sklenjene pogodbo o zaposlitvi v pogodbo za nedoločen čas? 
 
Delodajalec je delavca opozoril na potek časa, za katerega je bila sklenjena pogodba o zaposlitvi, mu predlagal sklenitev nove pogodbe in mu ponudil predstavitev in vročitev predloga zaposlitve v skladu z 2. odstavkom 15. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. list RS, št. 42/02 in 103/07). Delavec se vabilu na predstavitev in vročitev predloga nove pogodbe ni odzval in tudi ni sporočil razloga za to. Ker vse do prenehanja sklenjene pogodba o zaposlitvi (8. 4. 2008) delodajalca ni obvestil o razlogih, zaradi katerih se ni odzval povabilu za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi, je šteti, da delavec predloga delodajalca za sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi ni sprejel. Zaradi tega ne more uveljavljati avtomatične sklenitve nove pogodbe o zaposlitvi ali pa spremembo sklenjene pogodbe o zaposlitvi v pogodbo za nedoločen čas.  
 
Sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi po prenehanju prejšnje bi delavec lahko ob dejstvu, da je pri delodajalcu obstajala potreba po opravljanju dela, uveljavljal le v primeru, da te iz upravičenih razlogov ni mogel skleniti pred prenehanjem prejšnje in da je o tem delodajalca obvestil.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *