Pogodbe o prevozu potnikov, prtljage in tovora v cestnem prometu

Avtor: | Objava: 09.01.2004Za prevoznike v cestnem prometu je pomemben nov Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu. Ureja razmerja iz pogodb o prevozu potnikov in prtljage ter tovora v notranjem cestnem prometu, kakor tudi v mednarodnem cestnem prometu, če ni drugače določeno z mednarodno pogodbo, ki obvezuje Republiko Slovenijo. 
 
Zakon posebej natančno opredeljuje dolžnosti in odgovornosti prevoznika pri prevozu prtljage oz. tovora in ravnanju s tovorom od prevzema do oddaje.  
 
Pri prevozu potnikov zakon govori o prevozni pogodbi, ki zavezuje tako prevoznika, kot potnika. 
 
Prevozna pogodba o prevozu potnikov prevoznika zavezuje, da bo prepeljal potnika od odhodnega do namembnega kraja:
- v skladu z objavljenimi prevoznimi pogoji,
- v linijskem prometu v skladu z voznim redom,
- varno,
- pravočasno,
- s pogodbeno določenim vozilom in sedežem, udobnostmi in higienskimi pogoji, ki so običajni v cestnem prevozu. 
 
Potnika pa ta pogodba zavezuje k plačilu dogovorjene prevoznine

Zakon med drugim določa pogoje, pod katerimi lahko ali prevoznik ali potnik oz. naročnik prevoza odstopita od pogodbe – npr. v primeru da potnik ovira izvajanje storitve, da je storitev neustrezna, da prevoznik zamuja, … 
 
Za škodo, ki morebiti nastane potnikom med prevozom, odgovarja prevoznik, razen če škoda nastane zaradi višje sile. Zakon določa tudi zgornjo mejo odškodnine, ki jo je prevoznik dolžan plačati. 
 
VELJAVNOST:
Od 2.1.2004. 

PRAVNI VIR:
Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu
(UL RS 126/2003)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *