Pogodbena kazen

Avtor: Boštjan J. Turk | Objava: 09.07.2011Sem direktor podjetja, ki se ukvarja z gostinstvom. Z nekim drugim podjetjem smo nedavno sklenili posel, da bi nam pri dejavnosti dostave hrane na dom pomagali kot partnerji – oni naj bi kupili avtomobile za dostavo, mi pa naj bi poskrbeli za hrano in za dostavno službo. Posel naj bi bil realiziran do 1. maja letos. V pogodbo smo vključili klavzulo, da bo poslovni partner v primeru zamude pri nakupu avtomobilov moral plačati pogodbeno kazen v višini 10.000 evrov. Do zamude je res prišlo in mi smo od poslovnega partnerja zahtevali plačilo pogodbene kazni. On se temu upira, češ da je kazen previsoka, čeprav se je z njo v pogodbi izrecno strinjal. Pravi, da bo na sodišču zahteval, da se pogodbena kazen zmanjša, saj ni sorazmerna s škodo. Ali lahko s svojim zahtevkom uspe?
 
Smisel pogodbene kazni je v tem, da tista stranka, ki svoje obveznosti ne izpolni, oziroma zamudi z izpolnitvijo svoje obveznosti, pogodbi zvesti stranki izplača določeno odškodnino. Predstavlja nekakšno kazen za nezanesljivega poslovnega partnerja, obenem pa zasleduje odškodninske cilje. Pogodbeni stranki lahko višino pogodbene kazni določita poljubno, vendar pogodbena kazen ne sme biti nesorazmerna. Sodišče lahko na dolžnikovo zahtevo pogodbeno kazen zmanjša, če bi ugotovilo, da je pogodbena kazen nesorazmerna glede na vrednost konkretne dolžnikove zaveze. Z drugimi besedami – ugotavljalo bo, ali je upnik zaradi zamude res utrpel tako visoko škodo, kakor je predvidena v pogodbeni kazni (10.000 evrov). Sodišče bo verjetno ugotavljalo vse okoliščine, povezane s konkretnim poslom (predvsem pa, kakšne stroške ste že imeli z omenjenim poslom, denimo z organizacijo posla, najemom dostavne službe, s stroški oglaševanja ...). Dolžnik bo lahko s svojim zahtevkom uspel le v primeru, če bo dokazal, da škoda, ki ste jo utrpeli, ne dosega višine dogovorjene pogodbene kazni.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *